Priemyselný park – prípravné práce pokračujú

26. 4. 2005

          Mesto Trenčín bude už v najbližšom období pripravené ponúknuť investorom areál v Zámostí (Bratislavská ulica), patriaci medzi 17 vybraných lokalít prioritného záujmu na Slovensku, na vybudovanie priemyselného parku. Územie budúceho priemyselného parku na Zámostí v Trenčíne má 115 ha.


            Na riešenie vzniku Priemyselného parku – Bratislavská ulica Mesto Trenčín založilo spoločnosť Trenčín Invest s.r.o. Spoločnosť má za úlohu vykupovať pozemky za účelom prípravy územia pre výstavbu Priemyselného parku Trenčín – Bratislavská ulica. Mesto Trenčín následne odpredá podiel v nej spoločnosti J&T Global, ktorá ďalej bude pokračovať v budovaní priemyselného parku. 


            Vo štvrtok 28. apríla poslanci MsZ odsúhlasili kúpu nehnuteľností, pozemkov k.ú. Záblatie o celkovej výmere 225 541 m² do vlastníctva Mesta Trenčín. V súčasnosti je na liste vlastníctva zapísaný ako vlastník Slovenský pozemkový fond. Kúpna cena predstavuje takmer 74 miliónov korún. Následne odsúhlasili odpredaj týchto pozemkov v rovnakej cene spoločnosti Trenčín Invest s.r.o.


          Primátor Trenčína Branislav Celler prijal za rok svojho pôsobenia vo funkcii viac ako 30 predstaviteľov zahraničných investorov z Európy, Japonska a USA. Hlavný impulz ich príchodu na Slovensko spočíva v podmienkach, ktoré naša krajina vytvorila na podnikanie v daňovej oblasti alebo v oblasti zamestnanosti. Trenčiansky priemyselný park ich láka z hľadiska polohy, vybudovanej dopravnej infraštruktúry a možností univerzitného vzdelávania mladých ľudí.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!