Priatelia Zeme – CEPA stratili o zmluvy záujem?

3. 2. 2006


          V januári 2005 požiadalo združenie Priatelia Zeme – CEPA v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám trenčiansky mestský úrad o poskytnutie kópií zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťami Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. a Trenčianska vodohospodárska spoločnosť (TVS), a.s. o nájme a prevádzke vodární v trenčianskom regióne.


          Rozhodnutie primátora Mesta Trenčín v danej veci 12. decembra zaslal mestský úrad združeniu Priatelia Zeme – CEPA doporučenou zásielkou. Adresát však akoby stratil záujem. Predstavitelia združenia priatelia Zeme – CEPA si zásielku v odbernej lehote neprevzali a tak sa vrátila späť na Mestský úrad v Trenčíne! Do dnešného dňa napriek viacnásobnej urgencii nepotvrdili ani prijatie zaslaných 12 e-mailov s kompletným znením zmlúv!
 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!