Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin

16. 6. 2014

Riaditeľstvo Školských zariadení m.r.o. Trenčín oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch JÚL – AUGUST 2014, na základe rozhodnutia rodičov jednotlivých materských škôl ako i na základe potreby rekonštrukcií, prevádzka vo všetkých materských školách v meste Trenčín podľa nasledovného harmonogramu:

V mesiaci JÚL budú v prevádzke:

1. MŠ, J. Halašu (6,00 – 16,30)
2. MŠ, Šmidkeho (6,15 – 16,45)
3. MŠ, Legionárska (6,30 – 16,30)
4. MŠ, 28.októbra (6,30 – 16,30)
5. MŠ, Stromová (6,25 – 16,30)
6. MŠ, Švermova (6,30 – 16,30)
7. MŠ, M. Turkovej (6,30 – 16,30
8. MŠ, Považská (6,00 – 16,30)
9. MŠ, Opatovská (6,00 – 16,15)
10. MŠ, Kubranská (6,30 – 16,30)
11. MŠ, Na dolinách (6,45 – 16,15)
12. MŠ, Pri parku (6,30 – 16,15)
13. MŠ, Šafárikova,Východná (6,00 – 16,30)
14. MŠ, Medňanského (6,30 – 16,30)


V mesiaci AUGUST budú v prevádzke:


15. MŠ, Niva (6,30 – 16,15)
16. MŠ, Soblahovská (6,30 – 16,30)

Upozorňujeme rodičov, že v zmysle § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov, cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na 3 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Riadna prevádzka v materských školách sa začne v utorok 2. 9. 2014.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!