Prestavba chodníka a parkoviska na Gagarinovej ulici

2. 10. 2018

V pondelok 1.októbra sa začali práce na búraní chodníka na Gagarinovej ulici popri oploteniu materskej školy. Ide o mestskú investičnú akciu za vyše 93 tisíc eur. Výsledkom bude úprava existujúceho chodníka, príjazdovej cesty, vrátane jej odvodnenia, vybudovanie nasvieteného nadúrovňového priechodu pre chodcov a vytvorenie plnohodnotných parkovacích miest.

Aby vodiči pri parkovaní na Gagarinovej ulici nemuseli vychádzať cez obrubník na chodník, bude chodník okolo škôlky odstránený a celá cesta aj s parkovacími miestami bude v jednej rovine. V strede ulice zostane zachovaný priechod pre chodcov. Pre väčšiu bezpečnosť bude stavebne upravený, vyvýšený a osvetlený. Po dokončení rekonštrukcie tu na vyznačených miestach šikmo zaparkuje 27 áut.

prestavba na Gagarinovej ulici

Pripomíname, že pôvodne tu pre nedostatočnú šírku ulice bolo možné vyznačiť pozdĺžne parkovanie, no s tým nesúhlasili obyvatelia priľahlého bytového domu. Mesto im predložilo dva návrhy riešenia. Občania sa napokon rozhodli, že chcú radšej viac parkovacích miest, a to aj na úkor málo využívaného úzkeho chodníka vedľa plotu susediacej materskej školy. Chodcom bude slúžiť chodník pri bytovom dome. Doteraz boli na tejto ulici vyznačené šikmé stojiská, sčasti na spomínanom chodníku pri škôlke, ktorý bude teraz odstránený.

Upozorňujeme, že na dotknutú časť komunikácie je počas stavebných prác zakázaný vjazd vozidlám. Žiadame vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, neparkovali v tejto časti ulice a na parkovanie využili parkovacie miesta v okolí. Prosíme i chodcov, aby boli, vzhľadom k stavebným prácam a pohybu stavebných mechanizmov, opatrní.  Práce by mali trvať približne do polovice novembra 2018, v závislosti od počasia.

práce na Gagarinovej ulici

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!