Prečo zmizla kocka „Kubik“ zo Soblahovskej ulice?

22. 9. 2020

V rokoch 2018 – 2019 zmapovali mladí dizajnéri, výtvarníci a architekti z Trenčína a Českej republiky 106 sochárskych a výtvarných diel na území Trenčína. Rozbehli tak projekt Hlava5. Orientuje sa na výtvarné diela z rokov 1965 – 1989 s cieľom zmapovať ich a postupne aj za pomoci mesta obnoviť. Jedným z výrazných výtvarných diel je aj kocka „Kubik“ na Soblahovskej ulici. Po rokoch prejde celkovou obnovou.

Mesto oslovilo k spolupráci akademického sochára Igora Mosného. V utorok 22. septembra kocku opatrne rozobrali a odviezli do jeho ateliéru. Samozrejme, všetko sa deje so súhlasom dedičov autorských práv. Autormi „Kubika“ boli v polovici 70-tych rokov fotograf Anton Štubňa a architekt Ján Blicha. Šlo o kombináciu fotografie umiestnenej pod plexisklom a betónového skeletu, v ktorom je kocka upevnená.

Dcéra jedného z autorov Kubiku, architekta Jána Blichu, Adriana Mlynčeková, privítala tieto aktivity. „Ide o dobrý začiatok a uvedomenie si, že mesto je tvorcom verejných priestranstiev i nositeľom historického kontextu všetkého, čo v nich existuje. Na tieto diela je potrebné nazerať v ich samotnej podstate, a nie ako na diela, ktoré vznikli za socializmu. Architektúra i umenie 2.polovice 20.storočia sú dnes predmetom samostatných vedeckých bádaní, mnohé z týchto diel sú už zapísané v zozname pamiatok. Mňa ako rodenú Trenčianku, dcéru autora kocky i mnohých iných diel, a tiež architektku, veľmi teší iniciatíva, ktorej nositeľom je už ďalšia mladá generácia, nezaťažená minulou dobou.“

Trenčín sa môže pochváliť dielami umelcov, akými boli Klára Pataki, Ignác Bizmayer, Jozef Fizel, Rudolf Moško, fotograf Anton Štubňa, František Gibala, Vojtech Matušinec, Dezider Castiglione, Peter Lehotský, architekt Ján Blicha a iní.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!