Prechod z Breziny k farskému kostolu je do 9. septembra uzavretý!

4. 7. 2007

          Dvere pri karneri na Mariánskom námestí budú od 6. júla až do nedele 9. septembra uzavreté, prechod z Breziny k farskému kostolu bude v týchto dňoch nemožný. Dôvodom je realizácia III. etapy stavebných prác pri farskom kostole. Finančné náklady na tretiu etapu predstavujú 4,7 mil. Sk a dodávateľským spôsobom ich pre Mesto Trenčín zabezpečí spoločnosť J & AC, s.r.o., Zamarovce najneskôr do polovice septembra t.r.


          Generálny projektant Keramoprojekt, a.s., Trenčín v projekte tretej etapy riešil vytvorenie definitívnych povrchových úprav a k nim prislúchajúcich prvkov (odvodňovací systém, zeleň, osvetlenie) v okolí farského úradu, kostola a karneru. Navrhované úpravy vyhovujú pešiemu a občasnému automobilovému pohybu po stránke bezpečnostnej i estetickej. Drobná architektúra pozostáva z úpravy schodiska z umelého pieskovca, nového kovového zábradlia, oporného múru a oplotenia farskej záhrady, plochy pre  umiestnenie misijného kríža, s preložky podstavca s Pietou a pod.


          Kvôli vyrovnaniu plôch do kompaktného celku bolo nevyhnutné asanovať všetky vyvýšené plochy chodníkov a časti betónových komunikácií. Nové povrchové úpravy boli navrhnuté z dlažby z andezitu v hrúbke 6 cm s výmerou približne 1 565 m², v okrajových miestach do vzdialenosti 600 mm od kostola boli navrhnuté riečne valúny hrubé 6-8 cm.


          Základný charakter architektonickej koncepcie obnovy riešeného priestoru podporujú sadové úpravy. Ich hlavným zmyslom je rešpektovanie prírodného charakteru svahu  a eliminovanie rušivého účinku plota farskej záhrady. Práve z tohto dôvodu bola premiestnená Pieta na východnú stranu svahu s pozadím kompaktnej ťahavej zelene na plote a skupinou tují.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!