Pre záujemcov o doplnenie základného vzdelania

25. 8. 2014

Základná škola Na dolinách organizuje v tomto školskom roku kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou formou externého štúdia.


Kurz bude trvať od októbra do marca. Po úspešnom absolvovaní komisionálnych skúšok získa absolvent vysvedčenie s doložkou o získaní nižšieho stredného vzdelania.


Prihlášku na štúdium treba doručiť na adresu Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín najneskôr do 10. septembra 2014.


Tlačivo prihlášky a podmienky prijatia na vzdelávanie nájdete na www.zszlatovce.edupage.sk; riaditel@zsdoltn.edu.sk 0902911084.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!