Pre rodičov detí narodených od 1. júla 2018

29. 11. 2018

Narodilo sa vám po 1. júli 2018 dieťatko, má trvalý pobyt na území mesta Trenčín a máte záujem zúčastniť sa s ním slávnostného uvítania detí do života? Dajte nám, prosím, vedieť.

Aby vám mesto mohlo zaslať pozvanie na uvítanie detí, je vzhľadom na nový zákon o ochrane súkromia, potrebný váš písomný súhlas.

Vyplnené tlačivo, prosím, odovzdajte v Klientskom centre v okienku Evidencia obyvateľov.

Najbližšie slávnostné uvítanie detí do života je naplánované na koniec januára 2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!