Pre daňové nedoplatky môžete prísť o vodičák

8. 1. 2020

Upozorňujeme na novelu zákona daňového poriadku, účinnú od 1. januára 2020. Okrem iného oprávňuje správcu dane vykonať voči daňovníkovi s nedoplatkami exekúciu zadržaním vodičského preukazu. 

Týka sa to nedoplatkov na miestnych daniach (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie) a tiež nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

Mesto Trenčín ako správca dane bude využívať na vymoženie nedoplatkov na miestnych daniach všetky dostupné prostriedky, a teda aj exekúciu zadržaním vodičského preukazu.

Preto upozorňujeme občanov mesta, aby si skontrolovali, či nemajú evidované daňové nedoplatky na miestnych daniach. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!