Práce na sídlisku Kvetná zabezpečia nové parkoviská

27. 9. 2022

Rozšírením cesty a úpravou doterajších parkovísk získa sídlisko 280 parkovacích miest. Mestská investičná akcia sa začala tento týždeň. Okrem nových stojísk z betónovej a EKO dlažby budú jej výsledkom aj nové chodníky, stĺpy verejného osvetlenia a nový asfaltový povrch.

Na Ulici Duklianskych hrdinov bude vyznačených celkovo 78 parkovacích miest. Na jednosmernej časti ulice 29 šikmých parkovacích miest. V časti ulice, kde je obojsmerná premávka, to budú kolmé parkovacie miesta v počte 49. Cesta bude rozšírená a chodník posunutý bližšie k bytovému domu. Štyri stĺpy verejného osvetlenia budú preložené. V riešení parkoviska sa v budúcnosti počíta s umiestením polopodzemných kontajnerov.

Na obojsmernej časti ulice momentálne parkujú vozidlá aj pozdĺžne, čo komplikuje obchádzanie vozidiel. V jednej časti bude cesta rozšírená do zelene, pričom sa v tomto úseku preloží aj existujúce osvetlenie. Na konci úseku komunikáciu šírkovo upravia tak, aby bola zabezpečená obojsmerná premávka. Parkovacie miesta budú kolmé, bez možnosti pozdĺžneho parkovania. V celom úseku bude opravený aj chodník a na novom úseku vozovky bude položený nový asfalt.

Na Hollého ulici budú na jednosmernej časti šikmé aj kolmé stojiská a na časti s obojsmernou premávkou kolmé. Celkovo pôjde o 202 parkovacích miest. Výstavba bude prebiehať v dvoch častiach.

Časť „A“ Šikmé a kolmé parkovanie: Parkovisko so šikmým státím bude priamo prístupné z existujúcej komunikácie, jeho plocha bude rozšírená o šírku chodníka, ktorý bude posunutý bližšie k bytovému domu. Preto budú presunuté aj štyri stĺpy verejného osvetlenia. V tejto časti ulice potom zaparkuje 27 áut. Súbežne so šikmým parkovaním tu bude časť s kolmým státím, toto parkovisko s 22 miestami bude priamo prístupné z ulice Duklianskych hrdinov. Riešenie parkoviska opäť zohľadňuje aj budúce umiestenie polopodzemných kontajnerov.

Časť „B“ Kolmé parkovanie: Parkovisko bude priamo prístupné z jednosmernej cesty, kde sú momentálne odstavované automobily neorganizovane, čo komplikuje obchádzanie stojacich vozidiel. Pri výstavbe parkoviska bude presunutý chodník a premiestnených sedem stĺpov verejného osvetlenia. V tejto časti ulice bude 153 kolmých parkovacích miest.

Investičnú akciu realizuje spoločnosť COLAS Slovakia, a. s. Práce by mali trvať 13 týždňov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!