Práce na revitalizácii vnútrobloku sa môžu začať

28. 2. 2019

Na ploche takmer 10 tisíc metrov štvorcových vo vnútrobloku na Ulici Jána Halašu pribudne 45 stromov a 648 krov vrátane živých plotov. Hotové územie bude lákať k oddychu a aktivitám nielen pestrosťou vysadených rastlín, ale aj množstvom herných a športových prvkov.

Mesto Trenčín uspelo s projektom na revitalizáciu vnútrobloku J. Halašu vo výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ešte v minulom roku. V súčasnosti má úspešne za sebou aj administratívnu finančnú kontrolu procesu verejného obstarávania, a tak mohlo vo februári podpísať zmluvy s víťaznými uchádzačmi.

Projekt spracovala trenčianska spoločnosť Kvitnúce záhrady, s. r. o., ktorá pripravila projekt aj pre obľúbené ihrisko na Karpatskej ulici. Vybavenie ako herné prvky, športové prvky a mobiliár dodá spoločnosť Top Metal z Trenčína. Pôjde o prístrešky, lavičky, sedenia vo svahu, cyklostojany, odpadkové koše, futbalové bránky a oplotenie, hrazdu a kladinu, šplhacie tyče, trampolíny a ďalšie prvky.

O vysadenie stromov, krov, živých plotov, trvaliek, okrasných tráv, vrátane ochranného oplotenia okolo vysadenej zelene, založenie trávnika na futbalovom ihrisku ako aj na ostatných plochách sa postará trenčianska spoločnosť Green project s. r. o.

Skôr však, ako sa začnú práce v priestore vnútrobloku, bude potrebné prečistiť ho a odstrániť suché, choré a prerastené rastlinstvo a tiež stromy a kry, ktoré sú v kolízii s projektom.

Pôjde o výruby približne 37 stromov a krov, čo je asi 11 percent súčasného celkového zeleného porastu vo vnútrobloku.

Nakoľko sa 31. marca končí výrubové obdobie, musí mesto tieto stromy a kry stihnúť vyznačiť a odstrániť do tohto termínu. Čulý ruch vo vnútrobloku teda budú môcť jeho obyvatelia zaregistrovať už o pár dní. Prosíme ich o trpezlivosť.

Výrub každého stromu bol svedomito zvážený projektantkami i pracovníkmi mesta zodpovednými za krajinnú tvorbu a architektúru či existujúcu zeleň.

Cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR, je zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry. Celkové náklady na projekt sú takmer 800 tisíc eur, príspevok z EU a zo ŠR je necelých 760 tisíc eur, mesto zaplatí zvyšných 5 %, teda takmer 40 tisíc eur. Ak všetko pôjde podľa plánu, z hotového diela by sme sa mohli tešiť na jeseň.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!