Pozvánka na otvorenie nového detského ihriska na sídlisku Sihoť

24. 6. 2008

 


Dňa 25. júna 2008 o 16.00 h pozývame všetkých malých aj veľkých Trenčanov na slávnostné otvorenie nového detského ihriska na Pádivého ulici,  na sídlisku Sihoť. Návštevníkov privíta sprievodca  ihriska – klaun Adino, predstavia sa autori projektu, ihrisko dostane svoje  originálne meno  a prebehne napríklad aj súťaž o najkrajší výkres s témou ,, Ako sa chceš hrať na ihrisku“. Deti sa budú môcť zabávať na  jednotlivých herných prvkoch ihriska. 


O VZNIKU IHRISKA


Do procesu tvorby ihriska autori projektu zapojili fantáziu detí z materských a základných škôl, ale aj odborné vedomosti. Pri výbere prvkov vychádzali z predstáv detí. Oslovili materskú škôlku, družinu i súkromnú umeleckú školu, aby deti nakreslili s čím by sa chceli na ihrisku hrať, čo by chceli na ihrisku mať a ako by chceli, aby sa ich ihrisko nazývalo. Na základe výkresov  vybrali prvky tak, aby sa čo najviac priblížili detskej fantázii a aby si dieťa v každom veku našlo „svoju hru“.


Základnou myšlienkou pri návrhu funkčného využitia územia bolo vytvorenie miesta stretávania ľudí, ktorý v danej lokalite žijú. Bez ohľadu na to, či ide o matku s dieťaťom, babičku, či skupinu mladých ľudí, toto miesto má poskytovať možnosť nadviazania kontaktov či možnosť len tak pozorovať okolitý svet.


Herný areál autori projektu navrhli tak, aby bol pre danú lokalitu jedinečný. Tak ako sa odlišujú jednotlivé mestské štvrte, aj detské ihriská musia byť špecifické a originálne.


Snahou bolo  narušiť uniformitu, ktorá je všade prítomná. Zapojením detí do tvorby ihriska, získava herný priestor nielen svoje charakteristické herné prvky ale aj svoj originálny názov, jedinečné kvetinové záhony, stromy, popínavú zeleň  na pergole a priľahlých garážach atď.


Jednotlivé herné časti sú navrhnuté tak, aby slúžili čo najširšej vekovej kategórii detí. Vybrané prvky nemajú len základné herné funkcie t.j. hojdanie sa na hojdačke, šmýkanie sa na šmykľavke či točenie sa na kolotoči. Mnohé z nich poskytujú možnosť posedenia, úkrytu či možnosť zdolania náročnejších prekážok.


Celková plocha je rozdelená na 4 herné časti, pričom každá z nich obsahuje nielen prvky na hranie, ale aj prvky určené k oddychu a k voľnej „nediktovanej“ hre.


Areál detského ihriska bude oplotený,  doplnený vhodným mobiliárom (pergola, lavičky bez podrúčiek, odpadkové koše, stojan na bicykel, informačné tabule) a osvetlením. Informačné tabule poskytujú informácie o vekovom členení ihriska, o otváracích hodinách, o správcovi ihriska, o pieskovisku, atď. Správca ihriska zabezpečí otváranie a zatváranie ihriska, kontrolu technického stavu, drobné opravy, prekrývanie pieskoviska a čistenie ihriska od odpadu.


  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!