Pozor na nedoplatky na daniach

6. 11. 2012

Koniec roka sa blíži, nezabudnite na zaplatenie miestnych daní a poplatku za smeti.


Vo všeobecnosti možno hovoriť o dvoch skupinách neplatičov. Jednu tvoria tí, ktorí jednorázovo pozabudnú zaplatiť. Druhá skupina systematicky odmieta platiť všetky dane a poplatky.


Keďže mesto nemôže neplatičov tolerovať, snaží sa upozorňovať na evidované nedoplatky a priebežne ich vymáhať s cieľom zníženia celkovej výšky pohľadávok. K 31. decembru 2011 Trenčín evidoval celkový nedoplatok na dani z nehnuteľností 525 170,59 eur. U súdnych exekútorov a v konkurzných konaniach bolo z toho 496 108,29 eur. Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady bol dlh vo výške 956 043,20 eur, pričom 421 961,36 eur bol riešených súdnymi exekútormi.


Mesto má teda podstatnú časť, najmä väčších pohľadávok, riešených súdnymi exekútormi a prihlásených v konkurzných konaniach.


Existuje však veľký počet ľudí, ktorí nezaplatili, lebo pozabudli, mali nezrovnalosti v evidencii miestnych daní alebo z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, napríklad z dôvodu nesprávne uvedeného variabilného symbolu. Preto chce mesto požiadať občanov, aby si skontrolovali, či nezabudli na niektorú daň, prípadne poplatok za smeti. Predídu tak problémom a zvýšeným nákladom, ktoré sú spojené s vymáhaním pohľadávky.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!