Pozor, MHD v budúcom týždni vo víkendovom režime

22. 12. 2021

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť Mestskou hromadnou dopravou Trenčín, že na základe žiadosti SAD Trenčín, budú autobusy MHD od pondelka 27. decembra 2021 do 31. decembra 2021 (vrátane)  jazdiť vo víkendovom režime. Niektoré spoje na niektorých linkách však budú premávať ako v pracovný deň.

Dôvodom žiadosti SAD Trenčín, je zvyšujúci sa počet vodičov MHD, ktorí pre chorobu zostávajú v domácej liečbe. Počet vodičov z dôvodu PN stúpa (COVID-19) a nedokážeme zabezpečiť obsluhu v režime školských prázdnin,“ uvádza v žiadosti SAD Trenčín o víkendový režim MHD. Zároveň však ponúkli posilové spoje, ktoré budú – okrem víkendových spojov – v budúcom týždni obsluhovať zastávky MHD v meste.

Vzhľadom na aktuálny nedostatok vodičov vyhodnotilo žiadosť ako opodstatnenú a súhlasilo v budúcom týždni s víkendovým režimom MHD a tiež s posilovými spojmi. Zároveň požiadalo SAD Trenčín, aby zabezpečila informovanie občanov o tejto zmene cestovného poriadku aj v autobusoch a na zastávkach.

MHD od 27.12.2021 do 31.12.2021

  • autobusy MHD budú jazdiť v režime „voľný deň“
  • navyše budú ale premávať tieto spoje:

Linka 3:

5:23 h z Gen. Svobodu do Záblatia cez Kasárenskú, VOP

14:00 h zo Záblatia smer Gen. Svobodu cez Kasárenskú, VOP

Linka 5:

13:20 h zo Saratovskej, ZŠ smer Zlatovská, SAD bude predĺžený až do priemyselného parku

Linka 6:

6:17 h zo Sihote IV smer priemyselný park

15:35 h z priemyselného parku smer Sihoť IV

Linka 7 a 17:

6:27 h z Gen. Svobodu smer Zlatovská, SAD bude predĺžený až do priemyselného parku

7:05 h zo Zlatovská, SAD bude začínať už zo zastávky priemyselný park s časom odchodu 7:00

13:57 h z Gen. Svobodu cez priemyselný park, Zlatovskú smer Gen. Svobodu

22:13 h z priemyselného parku smer Gen. Svobodu

Autobusom na polnočnú omšu

Hoci na Slovensku platí nočný zákaz vychádzania, cesta na polnočnú omšu, je výnimkou. Mestu Trenčín to potvrdil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Preto sme  aj v tomto roku zabezpečili autobus, ktorý vás na polnočnú omšu odvezie.

Linka je bezplatná, môžete nastupovať všetkými dverami. Pevne stanovené sú len časy odchodu z prvej zastávky, ostatné časy sú orientačné.

Polnočná sv omša 2021_e

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!