Poznáme najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín 2015/2016

22. 6. 2016

Už po jedenástykrát Mesto Trenčín ocenilo najúspešnejšie detské osobnosti vo vedomostnej, umeleckej i športovej oblasti. Pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín za rok 2016 odovzdal navrhnutým žiakom primátor Richard Rybníček v utorok 21. júna v sobášnej sieni MsÚ.

Detské osobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2015/2016:

predmetová olympiáda – matematik
Katarína Hudcovicová, Základná škola, L. Novomeského

predmetová olympiáda – technik a historik
Michal Krulich, Základná škola, Dlhé Hony

predmetová olympiáda – biológ
Martin Šumichrast, Základná škola, Veľkomoravská

predmetová olympiáda – anglický jazyk, kategória 1B
Patrik Montemayor, Základná škola, Veľkomoravská

predmetová olympiáda  – anglický jazyk, kategória 1C
Karolína Bystrická, Základná škola, Dlhé Hony

predmetová olympiáda – slovenský jazyk
Vladimíra Bičanovská, Základná škola, Hodžova

predmetová olympiáda – ruský jazyk
Ida Strušková, Základná škola, Dlhé Hony

umelecký prednes – poézia
Ema Slezáková, Základná škola, Veľkomoravská

umelecký prednes – próza
Tomáš Lendvay, Základná škola, Dlhé Hony

prednes povestí
Karolína Turčáková, Základná škola, Na dolinách

rétorika
Natália Přibylová, Základná škola, Dlhé Hony

Slávik Slovenska
Nina Kohoutová, Základná škola, Dlhé Hony

kategória ZUŠ – literárno-dramatický odbor
Karolína Kopačková, Základná umelecká škola K. Pádivého

kategória ZUŠ – hudobný odbor
Michaela Bejdová, Základná umelecká škola K. Pádivého

atletika – hod oštepom
Petra Hanuliaková, Základná škola, Hodžova

atletika – beh cez prekážky
Tomáš Kunic, Základná škola, Hodžova

atletika – vrh guľou
Norbert Skoupa, Základná škola, L. Novomeského

florbal chlapci
družstvo žiakov 9. triedy, kapitán Vladimír Kuchárik, Základná škola, Hodžova

ľadový hokej
družstvo žiakov 9. triedy, kapitán Jozef Haščák, Základná škola, Hodžova

futbal
družstvo žiakov 7. triedy, kapitán Oliver Bobošík, Základná škola, L. Novomeského

volejbal
družstvo žiakov 8. a 9. triedy, kapitán Matúš Martiška, Základná škola, L. Novomeského

gymnastický štvorboj
Patrik Chromiak, Rastislav Horňák, Adam Pandoš, Róbert Ambrož, Základná škola, L. Novomeského

bedminton
Patrik Papánek, Filip Baďura, Základná škola, Dlhé Hony

mimoriadne ocenenie – najlepší šachista
Jakub Orgoň, Základná škola, Veľkomoravská

mimoriadne ocenenie – najlepší tvorcovia filmu
Adam Šalát, Daniel Pisch, Základná škola, Hodžova

mimoriadne ocenenie – najlepší v športovej gymnastike
Patrik Pavlíček, Základná škola, Kubranská

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!