Posvätia zrekonštruovanú juhoslovanskú kaplnku

5. 11. 2019

V piatok 8. novembra 2019 sa pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny na mestskom cintoríne na Juhu o 10.30 hodine uskutoční pietna spomienka. Jej súčasťou bude slávnostné posvätenie zrekonštruovanej tzv. srbskej kaplnky.

Prvá svetová vojna sa začala 28. júla 1914 a skončila sa 11. novembra 1918. Pre Srbsko mala tragické následky. Srbské vojenské cintoríny boli husto rozosiate po teritóriu severnej Afriky a celej Európy.

Mesto Trenčín sa v Srbsku dostalo do povedomia najmä vďaka slovenským vojakom – príslušníkom 71. trenčianskeho pluku, ktorí sa vzbúrili v Kragujevci na sklonku 1. svetovej vojny.

Mimoriadne väzby Trenčína s Kragujevcom prispeli zaiste k tomu, že sa rozhodlo práve v Trenčíne vybudovať kaplnku s kostnicou, kde by boli sústredené kosti vojakov z teritória bývalého Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.

Protokol o výstavbe kaplnky – kostnice s kapacitou pre 180 exhumovaných bol podpísaný 6. novembra 1924. Mestské zastupiteľstvo v roku 1925 rozhodlo, že pre stavbu vyčlení pozemok v susedstve mestského cintorína.

Slávnostná posviacka kaplnky sa uskutočnila 6. mája 1928. Juhoslovanská strana symbolicky odovzdala kostnicu do starostlivosti mesta.

Po druhej svetovej vojne sa na kaplnku akosi pozabudlo, obrástli ju tuje a krovie a mnoho Trenčanov o jej existencii vôbec nevedelo. Kaplnka aj kostnica sa stali niekoľkokrát terčom vandalov. Poslednú opravu stavby a niekoľkých hrobov okolo vykonala z iniciatívy mesta Trenčín skupina členov Asociácie UN-Veteran Slovakia v lete 2008. Na 100. výročie skončenia I. svetovej vojny bola z iniciatívy Srbsko-slovenského spolku SLOGA na kaplnku umiestnená informačná tabuľa.

Rozsiahlejšia rekonštrukcia chátrajúcej stavby kaplnky aj kostnice sa podarila v tomto roku. Rekonštruované boli exteriérové a interiérové steny, strecha, kaplnka má nové odvodnenie a základové izolácie, vymaľovaný je plot, dvere a okná. Zároveň boli odstránené stromy, ktoré svojimi koreňmi narúšali budovu, vyrovnaná je dlažba a štrkové povrchy pred kaplnkou. Celkové náklady, ktoré financovalo Mesto Trenčín za pomoci srbsko-slovenského spolku SLOGA, vyšli na približne 9 800 eur.

Posvätenie kaplnky a pietna spomienka na deň ukončenia 1. svetovej vojny sa uskutočnia v rámci realizácie projektu Srbsko v 1. svetovej vojne – srbské vojnové hroby na Slovensku – „Vernosť za vernosť – Ljubav za ljubav – Trenčín a Kragujevac“.

O srbských vojnových hroboch na Slovensku a priateľských vzťahoch miest Trenčín a Kragujevac sa viac dozviete na výstave fotografií a prezentácii 8. novembra v Posádkovom klube (ODA) o 12.00 hodine.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!