Poslanci schválili nevyhnutnú zmenu rozpočtu

28. 12. 2010

Trenčianski mestskí poslanci sa stretli na svojom prvom pracovnom rokovaní ešte pred koncom tohto roka. Dôvod bol mimoriadne vážny: nevyhnutná zmena rozpočtu na rok 2010. Mestské zastupiteľstvo ju 28.12.2010  odobrilo jednohlasne.


Zodpovedný prístup poslancov ocenil primátor Richard Rybníček a pripomenul, že „ak by sme neschválili zmenu rozpočtu, Mesto Trenčín by tento rok skončilo s negatívnym hospodárskym výsledkom, čím by sme porušili zákon a zároveň by sme boli pod reálnou hrozbou nútenej správy. Rok musíme ukončiť s vyrovnaným rozpočtom.“


Zmena rozpočtu napríklad hovorí aj o použití rezervného fondu, resp. o prevode čiastky maximálne vo výške 531 798 Eur z rezervného fondu do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2010.


Mestský parlament odsúhlasil aj navýšenie kontokorentného úveru. Mesto Trenčín má podpísanú zmluvu o kontokorentnom úvere s ČSOB do výšky 3 miliónov Eur. Jeho splatnosť je 31.12.2011. Primátor Richard Rybníček navrhol zvýšiť pre rok 2011 úverový rámec tohto úveru formou povolenia debetného zostatku na bežnom účte mesta do výšky 4 miliónov Eur. „Mesto by tak malo mať lepšiu vyjednávaciu pozíciu s veriteľmi. Ak by niektorí radikálne trvali na splatení záväzkov, k čomu verím, že nedôjde, až vtedy by sme použili tento úver,“ – skonštatoval R.Rybníček.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!