Poslanci sa oboznámili so štúdiou centrálnej mestskej zóny

13. 11. 2006

          S Urbanisticko-architektonickou štúdiou centrálnej mestskej zóny sa minulý týždeň oboznámili poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Podľa primátora Branislava CELLERA je štúdia potrebná na to, aby sa do vypracovania nového územného plánu mesta Trenčín v centre regulovala výstavba. Vypracovanie územného plánu potrvá ešte viac ako dva roky.


          V štúdii je zahrnuté riešenie preťaženej dopravy v meste, budovanie nábrežia, ulíc, občianskeho vybavenia, ako aj regulácia výšky budov tak, aby neprekrývali pohľad na historické jadro mesta. Samospráva totiž pre modernizáciu železničnej trate očakáva rozsiahlu prestavbu centrálnej mestskej zóny.


          Modernizácia trate si vyžiada výstavbu nového železničného mosta a prekládku trate. Podľa B. Cellera sa centrum mesta rozšíri o 80-tisíc metrov štvorcových až k rieke Váh. Rieku a centrum doteraz rozdeľovala práve trať. Dopravné riešenie ráta s vybudovaním novej cesty, ktorá bude súbežná s Hasičskou ulicou. Ulice budú jednosmerné ako súčasť hlavnej cesty I/61, preto by jej výstavbu mohla financovať Slovenská správa ciest. Projekt počíta aj s tým, že sa lokálna železničná trať do Chynorian zabuduje do zeme a bude skôr pripomínať električku. Podľa slov vedúcej útvaru architektúry a stratégie MsÚ Adriany Mlynčekovej odobrilo Povodie Váhu posunutie ochrannej hrádze bližšie k Váhu, čím vznikne nábrežie s promenádou. Novovzniknuté pozemky budú patriť mestu, za ich predaj by podľa B. Cellera mohlo mesto získať až stovky miliónov korún. Výstavba budov už bude v rukách potenciálnych súkromných investorov. Primátor predpokladá, že stavať by sa na tomto území mohlo začať po dobudovaní nového mosta a prekládke trate niekedy v rokoch 2009 až 2010.


          Podľa A. Mlynčekovej štúdia, ktorú pripravovali od roku 2002, mala byť pôvodne územným plánom. Keďže krajský stavebný úrad odporučil Trenčínu, aby centrálnu mestskú zónu riešil formou územného plánu až po vypracovaní nového územného plánu celého mesta, samospráva zmenila formu materiálu na štúdiu s tým, že grafické spracovanie a podrobnosť riešenia ostáva v pôvodnom rozsahu. „Preto poslanci štúdiu neschvaľovali, ale len zobrali vedomie,“ vysvetlil primátor B. Celler. Podľa architektky A. Mlynčekovej výstavbou nábrežia dôjde z architektonickej stránky ku skvalitneniu výzoru mesta.+ V štúdii je zahrnuté riešenie preťaženej dopravy v meste, budovanie nábrežia, ulíc, občianskeho vybavenia, ako aj regulácia výšky budov tak, aby neprekrývali pohľad na historické jadro mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!