Poslanci rozhodovali

3. 5. 2005

           Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva sa vo štvrtok 28. apríla stretli vo veľkej zasadačke na svojom riadnom zasadnutí. O čom svojím hlasovaním okrem iného rozhodli:


–          poslanci novelizovali VZN č. 6/1997 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta.


Zámerom novelizácie je najmä jednotný spôsob prenajímania majetku mesta v kultúrnych zariadeniach a efektívnejšie využívanie priestorov kultúrnych zariadení inými subjektmi a aktivitami, ktoré nenarušujú plnenie ich základného cieľa  – vlastnú činnosť.


–          poslanci schválili paušálne odmeny sobášiacim funkcionárom za prípravu a vykonanie jedného sobášneho obradu a náhradu ošatného vo výške 500 korún s účinnosťou od 1.5. t.r.


–          poslanci vymenovali Mgr. Danicu LORENCOVÚ do funkcie riaditeľky Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. od 1.5.2005.


D. Lorencová, ktorá bola do 30. apríla t.r. poverená vedením Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o., sa umiestnila ako prvá vo výberovom konaní na obsadenie uvedenej funkcie.


–          poslanci vymenovali Ing. Eriku VRAVKOVÚ do funkcie riaditeľky Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o. Trenčín.


–          poslanci schválili Zmluvu o partnerstve v projekte Kongresové centrum Zlín.


Zmluva o.i. vytvorí priestor pre prezentáciu Trenčína v Zlíne, najmä pri realizácii akcií medzinárodného významu v oblastiach manažérskej a kongresovej turistiky, kultúrnych a spoločenských akciách, konaných v Kongresovom centre Zlín. Zmluva o partnerstve nezakladá žiadne financovanie projektu Mestom Trenčín.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!