Poslanci rozhodli o viacerých zmenách v parkovaní

23. 3. 2020

Pre mimoriadnu situáciu, ktorú na Slovensku vyhlásila vláda, prijímajú mestá a obce viaceré opatrenia, aby chránili zdravie svojich obyvateľov. V Trenčíne prišiel čas i na dočasné opatrenia, ktoré sa dotýkajú parkovania v meste. Primátor Richard Rybníček 23. marca 2020 navrhol poslancom na mimoriadnom rokovaní mestského parlamentu niekoľko menších i zásadných zmien. Poslanci s nimi bez pripomienok súhlasili.

Parkovanie dočasne zadarmo

Od 24. marca 2020 až do odvolania mimoriadnej situácie na Slovensku sa na mestských parkoviskách za parkovanie nebude platiť. Všetky možnosti jednorazového platenia parkovného – mobilná platba, sms, automaty – budú nastavené tak, že neumožnia platbu. Osobnú dopravu môže tak využívať širší okruh obyvateľov najmä na dochádzanie do zamestnania. Toto opatrenie minimalizuje vzájomný kontakt ľudí v autobusoch, prípadne vlakoch.

Regulácia parkovania na Juhu a Sihoti III, IV sa odkladá

Termín začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti III a IV sa z pôvodného termínu 15. apríla 2020 presúva na 23. september 2020.

Parkovacie karty

Platnosť predĺžených parkovacích kariet, ktoré si už ľudia kúpili, bude posunutá o dobu trvania bezplatného parkovania. Ak platnosť karty skončí po 24.3.2020, jej platnosť bude predĺžená o počet dní od 24. marca do pôvodného skončenia jej platnosti. S niekoľkými majiteľmi kariet pre Juh a Sihoť III a IV budú individuálne komunikovať pracovníci Útvaru mobility MsÚ Trenčín, aby situáciu doriešili. Držitelia už vybavených a ešte neuhradených kariet môžu kartu uhradiť teraz (doba platnosti sa posunie) alebo uhradiť až po odvolaní mimoriadnej situácie a skončení bezplatného parkovania v meste. Je však potrebné na to potom nezabudnúť.

Držitelia kariet, ktorým končí platnosť počas „bezplatného obdobia“ môžu požiadať o predĺženie karty online. Klientske centrum zostáva stále zatvorené. Elektronické žiadosti sa budú naďalej vybavovať.

Odloženie ďalších plánovaných zmien na 23. september 2020:

  • nová kategória parkovacích miest – dlhodobé nočné (pri cintoríne na Saratovskej ulici),
  • zavedenie jednotnej doby regulácie v pásmach B, C, D, F, G, H, J v pracovných dňoch non-stop, pričom cez víkendy a sviatky bude od 8.00 do 19.00 h zadarmo,
  • doplnenie možnosti uhrádzať parkovné aj prostredníctvom mobilnej aplikácie,
  • úprava podmienok úhrady parkovného na rampových systémoch,
  • zmena platnosti karty Návšteva pásma, ktorá bude platiť dva po sebe nasledujúce dni (teda už nie pracovné dni),
  • úprava hranice medzi pásmom B a C na Súdnej ulici – presun časti ulice (od križovatky s Piaristickou po vstup do väzenskej nemocnice) z pásma B do pásma C a zaradenie parkovacích miest ako dlhodobé s prevádzkovou dobou v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h,

Pozor, toto sa nemení:

Napriek spomínaným zmenám stále v Trenčíne platí, že parkovať v zóne s regulovaným státím, i keď bezplatným, je povolené len na vyznačených parkovacích miestach.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!