Poslanci odsúhlasili rozpočet a zmenili sadzby miestnych daní

18. 12. 2007

          Riadne, ale z predchádzajúceho týždňa na pondelok 17. decembra presunuté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne malo na programe aj prerokovanie programového rozpočtu mesta na rok 2008, či určenie sadzieb miestnych daní a poplatkov.


MAJETKOVÉ PREVODY


          Prvé vzrušenie v sále však nastalo už pri majetkových prevodoch, keď člen mestskej rady Ľubomír Sámel (na snímke) predložil návrh na predaj pozemkov v území priemyselnej zóny Bratislavská ul. za 600 Sk/m² domácim investorom, spoločnostiam Q-EX, Envitech, Jozef Igaz – tlačivá – papier a VMA Slovakia. Poslanec Ján Kanaba v diskusii uviedol, že suma za m2 je taká nízka, až môže v občanoch evokovať pocity o korupcii. „O cenách pozemkov v priemyselných parkoch rozhodujú najmä dva ukazovatele,“ okamžite reagoval Ľ. Sámel. „Dopravná infraštruktúra a dostatok pracovnej sily. Trenčín nedisponuje voľnými pracovnými silami, tie musí získať a priviesť samotný investor, preto je cena adekvátna.“


          Primátor mesta Branislav Celler označil vystúpenie opozičného poslanca za demagogické: „Vyprosím si, aby ste na rokovaní zastupiteľstva používali takéto vyjadrenia. Navyše, o korupcii by ste mohli hovoriť hádam len vtedy, keby sme pozemky predávali jednotlivým firmám za rôzne ceny a to sa nestalo,“ uviedol primátor. Podľa B. Cellera investor bude pokojne podnikať hoci v Dubnici alebo Tr. Stankovciach. Trenčín bude preferovať len vtedy, ak ponúkne dobré podmienky. Jeho slová potvrdzuje aj skutočnosť, že holandský developer CTP Invest, ktorý za 550 Sk/m² získal od Mesta Trenčín v priemyselnej zóne 28 ha, pripravuje výstavbu obrovského priemyselno-logistického parku, v ktorom sa usadí niekoľko desiatok menších a stredne veľkých zahraničných investorov. Viacúčelový areál si vyžiada investície približne 4 miliardy korún a s jeho výstavbou chcú Holanďania podľa vyjadrenia projektového manažéra spoločnosti Martina Fodora pre Hospodárske noviny začať v budúcom roku. Súčasťou týchto nákladov sú nielen stavebné práce, ale aj technologické vybavenie jednotlivých prevádzok, ktoré developer poskytne svojim partnerom do dlhodobého prenájmu. „Každá prevádzka znamená dane v prospech mesta a to sú finančné prostriedky dôležitejšie a dlhodobejšie ako zisk z predaja pozemkov,“ argumentoval aj Ľ. Sámel.


MIESTNE DANEA POPLATKY


          „Pri všetkých zmenách, doplneniach a úpravách sú v návrhu rešpektované zámery mesta v oblasti miestnych daní, prijaté v rámci daňovej reformy a fiskálnej decentralizácie, ktoré predpokladali okrem posilnenia právomoci a zodpovednosti mesta aj posilnenie významu miestnych daní z hľadiska ich výnosov,“ týmito slovami uviedol Ľ. Sámel návrh nového sadzobníka miestnych daní a poplatkov na rokovaní MsZ. Návrh o. i. znovu zaviedol daň za psa, upravil ceny za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu a okrem zvýšenia aj zjednotil daň za byt a stavbu na bývanie. „Bolo diskriminačné voči nájomníkom napr. v družstevných bytoch, ak platili rovnako ako majiteľ rodinného domu a menej ako vlastník bytu v bytovom dome,“ uviedol predkladateľ. Z jeho ďalších slov vyplynulo, že Mesto Trenčín dotuje ročne sumou 20 miliónov korún vývoz odpadu a pripravuje sa aj na splnenie povinnosti, vyplývajúcej z členstva Slovenska v Európskej únii – zaviesť separovaný zber na celé svoje územie najneskôr do roku 2010.


          V diskusii opozícia ústami poslanca Smeru-SD Ladislava Pavlíka oznámila, že bude hlasovať proti zvýšeniu sadzby daní. „Mesto sa v minulých rokoch zbavilo svojho majetku a teraz si chýbajúce peniaze chce nahradiť takýmto spôsobom,“ vyhlásil L. Pavlík. Ľ.Sámel ho okamžite požiadal, aby si naštudoval základné ekonomické princípy fungovania samosprávy, vymedzené príslušnými zákonmi, čo vraj ako činný poslanec mal urobiť už dávno. „Kto rozumie hospodáreniu v samospráve, vie, že finančné prostriedky získané za predaj majetku sa dajú použiť len na investičné účely v rámci kapitálovej časti rozpočtu a miestne dane slúžia na zabezpečenie financovania chodu mesta a patria do bežnej časti rozpočtu. Peniaze sa v týchto dvoch rozpočtových častiach nemôžu presúvať s výnimkou prebytku v bežnom rozpočte, to znamená, že peniaze na smeti musia ísť späť na zabezpečenie a zlepšenie odvozu a likvidácie komunálneho odpadu,“ hrmel od rečníckeho pultu smerom k plénu i hosťom na balkóne Ľ. Sámel.


          Väčšina poslancov na mestskom zastupiteľstve prijala pri schvaľovaní sadzieb jednoduchú filozofiu – ak je v Trenčíne priemerná plocha na bývanie 56 m², tak zvýšenie dane za byt zo štyroch na sedem korún predstavuje zvýšenie nákladov pre jednu rodinu o 14 Sk mesačne a pri sadzbe 2,10 za deň za komunálne a drobné stavebné odpady to predstavuje pre jedného člena domácnosti nárast o 16 Sk za mesiac. V pôvodnej podobe neprešiel len návrh dane za psa, poslanci ho na návrh Antona Boca skresali z pôvodných 1500 Sk v byte na 750 Sk a majitelia rodinných domov zaplatia za psa namiesto pôvodne navrhnutých 1000 Sk len 250 Sk.


PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2008


          Prešiel bez jedinej zmeny. Ľ. Sámel ho navrhol ako vyrovnaný, čo znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške 1 308 817 000 Sk je nula. Schodok v kapitálovej časti je v porovnaní s rokom 2007 nižší o 40 mil. Sk, prebytok bežného rozpočtu zase vyšší o 14 mil. Sk. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý predpokladaným prebytkom v hospodárení za tento rok a prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Trenčín. „Na financovanie prechodného rozdielu medzi príjmami a výdavkami je rozpočtovaný kontokorentný úver. Jeho vplyv na rozpočet je však neutrálny, nakoľko k 31. 12. 2008 musí byť v plnej výške splatený,“ uviedol Ľ. Sámel. Najväčší rozpočtový koláč si odhryzne doprava a údržba komunikácií – patrí jej 26 % z rozpočtu, hneď po nej nasleduje vzdelanie, do ktorého Trenčín investuje 22 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!