Poslanci MsZ schválili predaj hotela Tatra

12. 7. 2006

          Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili na svojom júnovom rokovaní predaj hotela Tatra za 81 miliónov korún jedinému záujemcovi, spoločnosti Slovakia Investment and Development, s.r.o. z Popradu. Trenčín však prednostne oslovil a ponúkol objekt na predaj ministerstvu kultúry za cenu schválenú poslancami, pretože Slovenská republika má prostredníctvom ministerstva predkupné právo na každú kultúrnu pamiatku zapísanú v zozname. Ak ministerstvo neprejaví záujem, môže sa podpísať zmluva s víťazom verejnej obchodnej súťaže.


          Trenčiansky primátor Branislav Celler podporil predaj hotela, a to hlavne pre zmluvu so spoločnosťou Atlific, ktorá má hotel do roku 2014 v prenájme. Mesto hotel prenajalo spoločnosti na 20 rokov po rozsiahlej rekonštrukcii. Atlific platí mestu nájom 3,5 milióna korún a pohyblivú čiastku približne 800-tisíc korún ročne. B. Celler povedal, že nájomné je výrazne podhodnotené a nepokrýva náklady spojené s vlastníctvom budovy. Primátor nechce pre zmluvu vyvodiť osobnú zodpovednosť, uviedol však, že je zlá, pretože v nej nie je zohľadnená inflácia a je nevypovedateľná. „Mesto už našťastie takéto zmluvy neuzatvára,“ dodal. B. Celler sa tiež domnieva, že cenu hotela by v budúcnosti mohla znížiť nastupujúca konkurencia v podobe nových hotelov, ktoré sa majú v meste postaviť.


          Milan Gonda, znalec spoločnosti Trefa, s.r.o. Trenčín, ktorá robila informačné memorandum o hoteli uviedol, že trhová cena hotela z roku 1902 je 90 až 93 miliónov korún. Zmluva s Atlificom podľa jeho slov cenu znižuje o 27 miliónov korún. Primátor priznal, že pri avíze o predaji hotela uvádzal „optimistickejšiu“ sumu nad sto miliónov korún pre stimulovanie potenciálnych kupcov.


          Súčasný nájomca Atlific sa do súťaže neprihlásil. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ hotela Pavol Kašuba, hlavný majiteľ spoločnosti nedávno vážne ochorel a rozhodol sa, že „nemôže pri takomto stave investovať do tejto reality“. Podľa P. Kašubu chce Atlific hotel prevádzkovať až do vypršania nájomnej zmluvy, teda do roku 2014. M. Gonda si myslí, že spoločnosť sa neprihlásila, pretože je pre ňu výhodnejšie mať hotel v prenájme za súčasných podmienok, ako ho odkúpiť.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!