Poslanci MsZ budú zajtra rozhodovať o novom cenníku MHD v Trenčíne

24. 10. 2007

          Každé mesto musí podľa platnej legislatívy vykryť oprávnenú stratu prepravcu z prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy. V Trenčíne najväčšiu časť preukázateľných strát robia odpisy za nové autobusy, ktoré budú reálne rásť. Tento rok sa platba na vykrytie strát prevádzkovateľovi, SAD, a.s., Trenčín, vyšplhá k hranici 40 mil. Sk. Pred poslancami trenčianskeho mestského zastupiteľstva stojí teraz závažná otázka, ktorú by mali prelúsknuť zajtra na svojom riadnom zasadnutí. Upravia cenu cestovného alebo siahnu na rozpočet a presunú finančné prostriedky z iných kapitol na dotácie v prospech MHD? Vedenie mesta po zvážení situácie navrhuje poslancom upraviť cenu cestovného. O dôvodoch sme sa porozprávali s Jankou FABOVOU, poslankyňou mestského zastupiteľstva, dlhodobo uvoľnenou na výkon funkcie.


„Tento rok dosiahne výška úhrady v prospech SAD skoro 40 mil. Sk. Ale upozorňujem, že to je strata SAD-ky za rok 2006, ktorá účtovne prešla do tohto roku. Tento rok bude reálna strata vyššia o ďalších 7 mil. Sk, čo znamená, že v roku 2008 zaplatíme takmer 50 mil. Sk. Do budúcoročného rozpočtu preto pripravujeme zvýšenie mesačných zálohových platieb zo súčasných dvoch miliónov na 3 mil. Sk. Najväčšiu položku v rámci strát, ktoré sú podľa zákona oprávnenými nákladmi, tvorí kúpa nových autobusov. K výmene nás zaväzuje aj zákon, že autobusy, ktoré SAD prevádzkuje, nesmú byť staršie ako 16 rokov. Vidíme, aký je technický stav autobusov, záleží nám na bezpečnosti cestujúcich. Z 39 autobusov, ktoré SAD používa v rámci MHD, treba vymeniť ešte 14. Tento rok pribudnú štyri nové autobusy, všetky sú nízkopodlažné a jeden navyše ešte aj kĺbový. Na budúci rok je  predpoklad, že SAD zakúpi zvyšných 10 autobusov. Odpisy za autobusy činia mesačne približne 1,5 mil. Sk. To je najväčší náklad, ktorý mesto platí.“


+ Mesto teraz musí zvažovať. Ak ostane cestovné na súčasnej úrovni, teda jedno z najnižších na Slovensku s poslednou úpravou v roku 2004, neustále stúpajúca výška vykrytia straty znamená, že samospráva musí siahnuť na iné rozpočtové kapitoly, alebo zvýšiť ceny cestovného.


„Siahnuť na rozpočet nie je dobrá cesta. Museli by sme ubrať zo školstva alebo sociálnych vecí, čo sú veľmi citlivé oblasti, kde by sme potrebovali oveľa viac peňazí, ako dávame teraz. V rámci fiškálnej decentralizácie postupne mestá preberajú čoraz viac kompetencií a treba k nim aj peniaze. Preto nevidíme iné východisko, ako zvýšiť cestovné. Nehovoriac o tom, že reálne náklady na jeden cestovný lístok sú 23 Sk, čiže mesto dotuje aj každý jeden cestovný lístok, nielen zľavnený.“


+ Návrh cenového výmeru a cenníka MHD hovorí o tom, že mesto vyjde v ústrety pravidelným cestujúcim s čipovou kartou a trochu iný prístup zvolí k „náhodným“ cestujúcim, platiacim priamo u vodiča.


„Tento prístup využívajú aj iné mestá na Slovensku, nielen my. Chceme vyjsť  v ústrety hlavne občanom, ktorí bývajú v Trenčíne, majú tu prechodný pobyt, alebo sem dochádzajú za prácou či vzdelaním. Poviem otvorene, cenový rozdiel pri platbách s čipovou kartou a pri priamej platbe u vodiča má aj jeden výchovný moment. Chceme takto našich spoluobčanov presvedčiť, že čipová karta má svoj význam. Bude nevyhnutnosťou aj v rámci prechodu SR na euro. Nevieme si predstaviť pri tom množstve drobných mincí, ktoré dnes už pri platbe v Sk nepoznáme, priamu kúpu cestovných lístkov v autobuse a manipuláciu s mincami. V budúcnosti sa čipová karta bude dať využiť aj na úplné iné veci, ako napr. vstupné na kultúrne podujatia, na plaváreň a pod. To však už bude mestská čipová karta. Pred jej vytvorením treba investovať do nového informačného systému v autobusoch. To už patrí k opatreniam na zvýšenie kvality služieb v autobusoch. Je prirodzené, že ich treba neustále zvyšovať, lebo ak hovoríme o zvýšení cien cestovného, jedným dychom musíme dodať, že len v prípade neustále sa zlepšujúcej kultúry cestovania sú cestujúci ochotní vyššie ceny akceptovať. Ku kultúre cestovania nepochybne patria okrem informačného systému, čipových kariet aj samotné podmienky cestovania, grafikon, dopravná obslužnosť a pod. Chystáme sa na budúci rok prehodnotiť grafikon dopravy v MHD podľa jednotlivých trás, aby sme čo najviac vyšli cestujúcim v ústrety.“


+ Všetky náklady na zlepšenie kvality cestovného však zvyšujú prevádzkovateľovi MHD stratu a tak v konečnom dôsledku ich uhradí mestská samospráva.


„Áno a to je aj dôvod, prečo je v jednotlivých mestách rozdiel vo výške zliav. Kedysi všetko zastrešoval štát, ale teraz chýba jednotný systém zliav, chýba systém štátnych dotácii pre mestá. Každú zľavu, či pre dôchodcu, študenta a pod. financuje v Trenčíne miestna samospráva, Mesto Trenčín, zo svojho rozpočtu.“


+ Zajtra poslanci budú diskutovať o materiáli s návrhmi, kde sa nachádza viac čísiel a tabuliek. Spomína sa maximálna cena, ktorá kopíruje výšku nákladov na jeden cestovný lístok, čiže 23 Sk a uvedené sú aj dva varianty s návrhmi cien lístkov z čipovej karty i z priameho predaja u vodiča…


„Je to len návrh, v konečnom uznesení môžu byť úplne iné čísla, o tom rozhodnú poslanci. Návrh hovorí o výške cestovného najviac  16 Sk pri platbe v hotovosti u vodiča. Najviac dvanásťkorunovú cenu navrhujeme na lístok, kúpený na čipovú kartu. Čo sa týka maximálnej ceny, to je tzv. trhová cena, ktorá kopíruje náklady na cestovný lístok. Ak by sme nevykrývali stratu SAD v MHD, tak by to bola cena, ktorú by každý jeden z nás pri cestovaní autobusom musel zaplatiť.“


+ A čo zľavy pre seniorov a ďalšie vekové či sociálne skupiny?


„Samozrejme, uvažujeme nad zľavami pre dôchodcov, ktorých máme v Trenčíne zhruba 9700, i pre študentov či zdravotne postihnutých. Chceme do zastupiteľstva predložiť čo najskôr najlepší návrh, aby sa týchto skupín zdraženie čo najmenej dotklo, resp. aby ho vôbec nepocítili.“


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!