Pomôžu vrecia v bionádobách?

14. 6. 2022

V letnom období pri vyšších teplotách sa bioodpad v nádobách rýchlejšie rozkladá, je tekutejší, výraznejšie zapácha a je väčšie riziko jeho vytekania. Mesto chce otestovať, či v tomto pomôžu v nádobách vložené vrecia. Dôležité však bude aj správanie nás, ktorí odpad do nádob odhadzujeme.

Kompostovateľné vrecia v týchto dňoch vkladajú pracovníci zberovej spoločnosti do 120 litrových a 240 litrových bionádob pri bytových domoch hneď po ich umytí. „Chceme otestovať, či týmto opatrením dôjde k minimalizovaniu negatívnych dôsledkov,“ hovorí Zuzana Čachová z Útvaru životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne. Bionádoby by potom mohli byť menej znečistené odpadom a nemuseli by sa tak často umývať. Nové čisté vrece sa vloží do nádoby po jej vyvezení. Keď sa nádoba naplní, obsah bude odvezený aj s vrecom.

Na čo dávať pozor?

Pri vyhadzovaní odpadu sa môže vrece zošuchnúť, ostane spadnuté v nádobe a svoj význam tým stratí. Preto prosíme obyvateľov, aby boli pri vyhadzovaní odpadu do bionádob všímaví. Zabezpečenie kompostovateľných vriec vyžaduje tiež určité finančné náklady, preto ak by nemali plniť svoj význam, je zbytočné ich nakupovať. Mesto plánuje využívanie kompostovateľných vriec v bionádobách testovať počas 2 až 3 vývozov.

Do bionádob nepatria

Žiadne obaly z potravín, zaváraninové poháre, žiadne plasty, kelímky, igelity, fólie, exkrementy domácich miláčikov, tekutý odpad, napr. kuchynský olej, mlieko, jogurty a pod., jednorazové obaly z jedál, veľké konáre.

Čo do bionádob patrí?

Zvyšky zeleniny a ovocia, vrecúška z čaju, káva, usadenina z kávy a filtre z kávovarov, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke bez obalov, kvety, listy a odrezky rastlín.

Ďakujeme, že svedomito triedite všetok odpad.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!