Polopodzemné kontajnery v meste pribúdajú

19. 10. 2018

Dnes je v Trenčíne k dispozícii 10 stojísk na polopodzemné kontajnery a v najbližšom čase pribudnú ďalšie.

Prvé polopodzemné kontajnery na Žilinskej ulici a Pred Poľom mesto zabezpečilo v spolupráci a na náklady spoločnosti Marius Pedersen koncom roku 2015 ako pilotný projekt. Ďalšie 2 stojiská vybudovalo mesto zo svojich zdrojov v decembri 2016 na uliciach M. Bela a K. Šmidkeho.

Ich výhody sa jednoznačne prejavili v praxi a potvrdili ich aj občania. Väčší objem, úspora miesta – 1 polopodzemný kontajner dokáže nahradiť 5 ks 1100 l nádob, estetický vzhľad, nedá sa v nich prehrabávať ani odpad z nich vyberať, nedajú sa premiestňovať ani vysypať, k výhodám patrí i väčšia čistota na stojiskách, obmedzenie zápachu, nehovoriac o ušetrených finančných nákladoch na vývoz odpadu.

Nové polopodzemné kontajnery na Kvetnej

V ostatnom období mesto dokončilo stojisko na ul. J. Halašu a päť stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku Kvetná – tri na ul. Duklianskych hrdinov a dve na ul. J. Hollého. Tak mohlo byť z Kvetnej odstránených 30 ks 1 100 litrových nádob na komunálny odpad, 14 ks 1 100 litrových nádob na papier, 10 ks 1 100 litrových nádob na plasty, 5 nádob na sklo, 2 ks 1 100 litrových nádob kovy a jedna 1 100 litrová nádoba na tetrapaky.

polopodzemné kontajnery

V budúcom týždni pokračuje budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na Juhu, kde pribudnú dve stojiská na Halalovke. Následne sa začne pracovať na stojiskách polopodzemných kontajnerov na Sihoti. V pláne je i Soblahovská, resp. Olbrachtova ulica.

Navyše, spoločnosť Marius Pedersen pre mesto vybuduje v najbližšom čase dve stojiská výlučne na triedený zber, a to Pod Brezinou a na Kubranskej ulici.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!