Počuli ste už o projekte mladých ľudí Hlava5?

8. 8. 2019

Mladí dizajnéri, výtvarníci a architekti z Trenčína a českej republiky zmapovali v minulom a tomto roku 106 sochárskych a výtvarných diel na území Trenčína. A vraj to nie je ešte konečné číslo. Vo svojom projekte Hlava5 pokračujú.

Ich prácu podporuje i záujem verejnosti o to, čo bude ďalej s týmito dielami na verejných priestranstvách i v rôznych budovách. Z viacerých sa zachovali len fotografie alebo písomné dokumenty o ich existencii. Mnohé sú vo veľmi zlom stave, niektoré boli už pred niekoľkými rokmi odstránené. Napríklad pred začiatkom stavby kúpaliska na Ostrove bol kedysi známy tzv. had. Mesto privítalo túto aktivitu a je v nej nápomocné. V tohtoročnom rozpočte vyčlenilo na začiatok obnovy týchto mestotvorných prvkov 15 tisíc eur.

Názov projektu Hlava5 odkazuje na zákon, ktorý existoval od 60-tych do približne konca 80-tych rokov. Vďaka nemu vznikali vo verejných priestoroch a verejných inštitúciách diela významných výtvarníkov, sochárov i architektov. Trenčín sa môže pochváliť dielami umelcov, akými boli Klára Pataki, Ignác Bizmayer, Jozef Fizel, nedávno zosnulý Rudolf Moško, fotograf Anton Štubňa, František Gibala, Vojtech Matušinec, Dezider Castiglione, Peter Lehotský, architekt Ján Blicha atď.

Obnova takýchto diel bude špecifická a odborná, mesto preto oslovilo k spolupráci akademického sochára Igora Mosného. Prvý objekt, ktorý prejde komplexnou opravou, je „Kubik“ – kocka na Soblahovskej ulici.

Kubik na Soblahovskej

Jej autormi boli v polovici 70-tych rokov fotograf Anton Štubňa a architekt Ján Blicha. Šlo o kombináciu fotografie umiestnenej pod plexisklom a betónového skeletu, v ktorom je kocka upevnená. Problémom je zatiaľ to, že neexistuje pôvodný negatív, z ktorého pochádza fotografia. V archívnych dokumentoch sú však isté možnosti, ako ju nahradiť veľmi podobným motívom, tiež od fotografa Antona Štubňu. To všetko so súhlasom dedičov autorských práv.

Kubik Blicha

Dcéra jedného z autorov Kubiku, architekta Jána Blichu, privítala tieto aktivity. „Ide o dobrý začiatok a uvedomenie si, že mesto je tvorcom verejných priestranstiev i nositeľom historického kontextu všetkého, čo v nich existuje. Na tieto diela je potrebné nazerať v ich samotnej podstate, a nie ako na diela, ktoré vznikli za socializmu. Architektúra i umenie 2.polovice 20.storočia sú dnes predmetom samostatných vedeckých bádaní, mnohé z týchto diel sú už zapísané v zozname pamiatok. Mňa ako rodenú Trenčianku, dcéru autora kocky i mnohých iných diel, a tiež architektku veľmi teší iniciatíva, ktorej nositeľom je už ďalšia mladá generácia, nezaťažená minulou dobou.“

Ak to finančné prostriedky dovolia, okrem diela „Kubik“ by sa mohli ešte tento rok aspoň vyčistiť niektoré ďalšie sochy. Mesto plánuje v tomto trende pokračovať.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!