Po vstupe do Schengenského priestoru chcú Trenčín a Zlín viac spolupracovať

5. 2. 2008

Vstup Slovenskej a Českej republiky do Schengenského priestoru opäť zväčšil možnosti spolupráce medzi oboma krajinami. Pracovné stretnutie predstaviteľov Mesta Trenčín s delegáciou zo Zlína sa uskutočnilo 5. februára 2008. Cieľom bolo obnoviť vzťahy oboch miest a spoluprácu rozšíriť o nové oblasti. Zároveň došlo k prirodzenej výmene skúseností pri problémoch, s ktorými sa potýkajú samosprávy v oboch mestách.


 


            Primátorka Zlína Irena Ondrová je síce vo funkcii len prvé volebné obdobie, po šiestich rokoch strávených v Senáte Českej republiky, kde zastupovala mesto Zlín, sa však cíti byť ostrieľanou političkou, ktorá má najradšej kultúru. Preto si ju spolu s pamiatkovou starostlivosťou nechala medzi svojimi kompetenciami. „Vždy som hovorila, že nechcem len prestrihávať slávnostné pásky. To by ma nebavilo, pretože mám rada konkrétne veci. Preto som si nechala tieto kompetencie, hoci iní primátori si väčšinou nechávajú financie.“


            Spolu s trenčianskym primátorom Branislavom Cellerom našli niekoľko spoločných problémov, ktoré rieši samospráva v Zlíne aj v Trenčíne. Problémom číslo jeden sa v oboch mestách javí doprava. Rozprávali sa aj o úplne odlišnom poňatí služieb. Zlín má technické služby, ktoré zabezpečujú upratovanie mesta, údržbu komunikácií, osvetlenie a podobné služby. V Trenčíne sú tieto služby  outsorcované, vykonávajú ich tretie subjekty na základe výsledkov verejnej súťaže. Mesto Zlín je akcionárom spoločnosti, prevádzkujúcej mestskú hromadnú dopravu, Trenčín rieši MHD na základe platnej legislatívy na Slovensku iným spôsobom. „Je o čom diskutovať, môžeme sa vzájomne poučiť a prevziať od seba to najlepšie,“ konštatovala prvá dáma moravského Zlína.


          Primátorka I. Ondrová má záujem na pokračovaní spolupráce vo výmenných pobytoch detí v rodinách a školách navzájom. Táto spolupráca začala už v minulom roku. Cieľom je napomôcť odstraňovať vznikajúce jazykové bariéry. Záujem má aj o kultúrne výmeny a uprednostňuje kontakt priamo medzi ľuďmi, občanmi oboch miest. „Dobrých kontaktov nie je nikdy dosť,“ dodala. Podľa nej by spolupráca mohla vzniknúť aj na úrovni Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a Univerzity T. Baťu v Zlíne.


          Trenčiansky primátor B. Celler prejavil záujem o skúsenosti partnerského mesta pri spravovaní samosprávneho majetku. Ocenil aj starostlivosť Zlínčanov o zeleň v meste. „Pri každej návšteve Zlína si uvedomujem, na akej vysokej úrovni je údržba a výsadba zelených plôch. Je jasné, že sa to môže dariť len vďaka dobre prepracovanému systému,“ povedal B. Celler. Zároveň dodal, že Trenčín chce udržiavať partnerské vzťahy aj s mestom Uherské Hradiště, z čoho by mohol vzniknúť zaujímavý partnerský trojuholník „Nechceme, aby sa obyvatelia Uherského Hradišta cítili ukrivdení,“ dodal s úsmevom.


          Členmi zlínskej  delegácie boli ďalej Helena Eidová, vedúca Odboru kancelárie primátora, Ondřej Kapusta, člen Zastupitelstva Mesta Zlín, predseda Komisie pre medzinárodné styky a cestovný ruch, Hynek Steska, Eva Manišová a zástupcovia Zlínskeho samosprávneho kraja Dana Daňová a Vladimíra Divílková.


O priblíženie rozhovorov sme požiadali aj vedúcu Útvaru marketingu MsÚ v Trenčíne Renátu Kaščákovú. „V rozhovoroch išlo o tri hlavné okruhy tém. Prvou témou bolo zriadenie regionálneho informačného centra, kde by išlo o spoluprácu Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Zlín a Zlínskeho kraja. Druhým okruhom je možná realizácia regionálnej výstavy cestovného ruchu, je to nápad zlínskej strany. Stretol sa s našim plným porozumením a snahou rozvinúť ho z roviny prvých spoločných úvah do reálnych krokov. Tretím  okruhom tém boli myšlienky o rozvinutí spolupráce aj na poli školstva, kultúry a sociálnych vecí, kde budeme takisto hľadať možné styčné plochy. Vo všetkých otázkach ďalšej spolupráce ide najmä o čo najzmysluplnejšie využitie štrukturálnych fondov EU takými projektmi, ktoré by priniesli osoh obom stranám.“ Účastníci stretnutia sa dohodli na vytvorení výkonnej pracovnej skupiny, ktorá by sa mala stretnúť na prvom pracovnom stretnutí budúci mesiac v Zlíne.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!