Po príchode spoza hraníc je povinná karanténa

14. 3. 2020

Povinná 14-dňová domáca karanténa platí od 13. 3. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur.

Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Počas doby domácej karantény je človek povinný:

  • sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
  • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
  • zdržať sa cestovania
  • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
  • zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
  • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Úplné znenie opatrenia je zverejnené na stránke uvzsr.sk

Na Slovensku máme aktuálne 44 pozitívnych výsledkov testov na ochorenie COVID-19 a 1147 negatívnych. Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR dnes (14. 3. 2020) nahlásilo 12 pozitívnych vzoriek a 173 negatívnych.

Všetky informácie týkajúce sa koronavírusu publikované mestom Trenčín nájdete na jednom mieste na tomto odkaze.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!