Platí zákaz opekačiek, pozor na fajčenie v prírode

9. 4. 2020

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru vyhlásili na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Platí do odvolania aj pre celý okres Trenčín.

Ak sa chystáte počas najbližších dní do lesa, špekáčiky a slaninu nechajte doma. Hasiči upozorňujú, že pre suché a teplé počasie hrozia požiare. V tejto súvislosti nebudú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov dopĺňať drevo pri ohniskách na Brezine. Prosíme, rešpektujte to a do lesoparku choďte len na prechádzku.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Čo to znamená?
Na lesných pozemkoch celého Trenčianskeho kraja je až do dovolania zakázané:

  • fajčiť
  • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
  • používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad
  • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
     
    Nerešpektovanie zákazu sa môže skončiť pokutou vo výške 331 eur pre fyzické osoby, pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!