Park pre oddych mladých i starších

25. 7. 2005

          Okolie chrámu Sv. rodiny na sídlisku Juh pôsobí ako stavenisko, ktoré je potrebné upratať. Nezastavaná plocha je zdevastovaná zvyškami betónových panelov a rôznym stavebným odpadom. Na základe požiadavky poslancov z VMČ Juh na úpravu a skultúrnenie tohoto rozsiahleho územia sa zrodil zámer na vybudovanie parku pre oddych starších občanov a rodín s malými deťmi nielen pri návšteve kostola.


          Projekt vypracoval v roku 2000 Ján Novák. Priestor rozčlenil na niekoľko objektov. Parkoviská a príjazdové komunikácie oddelil osvetlenými chodníkmi – hlavným a spojovacími, nezabudol ani na zeleň.


          Po vydaní stavebného povolenia Mesto Trenčín ako investor začalo s realizáciou v roku 2001 – v hornej časti areálu pribudla príjazdová komunikácia, parkovisko s kapacitou 40 miest, časť hlavného chodníka zo zámkovej dlažby a spojovací chodník. Celá časť areálu je odvodnená a pripravená pre kabeláž verejného osvetlenia. Parkovisko slúži svojmu účelu od polovice roku 2002.


          Potom sa dva roky nič nedialo, až v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005 poslanci MsZ schválili 7,2 mil. Sk na dokončenie stavby. Projekt zaktualizoval architekt Ján Kvasnica: „Prioritou sú stavebné objekty, ktoré lepšie dopravne sprístupňujú chrámový areál, vrátane bezbariérových prístupov pre peších, estetizujú a humanizujú jestvujúce prostredie,“ povedal autor projektu poslancom pri jeho tvorbe. Projekt doplnil o oporné múry v časti hlavného prístupového chodníka a parkovisko rozšíril o 22 miest.  V okolí chrámu Sv. rodiny nebude chýbať ani detské ihrisko a oplotené viacúčelové ihrisko. Projektant riešil plochy, chodníky a komunikácie pri spracovaní projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné postaviť v budúcnosti ďalšie vytipované objekty – farský úrad, viacúčelovú budovu a autobusovú zastávku.


          Víťaz verejnej súťaže na dodávku stavebných prác Cesty Nitra a.s. dnes prevzal stavenisko. Podľa zmluvy sa zaviazal ukončiť stavebné práce do 25. októbra t.r.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!