Park pod Juhom mení svoju tvár

12. 11. 2010

Prvá etapa rekonštrukcie Parku pod Juhom je po dvoch mesiacoch ukončená v podobe novej trasy bezbariérového chodníka a rekonštrukcie schodísk popri cintoríne. Územie bolo zároveň odvodnené.


Na prechod parkom až k podchodu pod Saratovskou ulicou aj naďalej slúži súčasný chodník, ktorý zostal zachovaný. Približne 900 štvorcových metrov súčasných asfaltových chodníkov s odpočívadlami však nahradila zeleň.


Počas prvej etapy rekonštrukcie parku bol vybudovaný aj nový bezbariérový chodník, ktorý vedie oblúkovito k súčasnému chodníku, ku ktorému sa aj napája. Nový chodník s betónovou dlažbou je dlhý približne 220 metrov a široký 3 metre.


Obe schodiská na chodníku popri mestskom cintoríne sa vybúrali a namiesto nich sú dnes vybudované nové schodiská, široké 3 metre so zábradlím po oboch stranách. Popri schodiskách je dnes k dispozícii aj priechod pre kočíky a bicykle. Na spomínanom novom bezbariérovom chodníku aj chodníku popri oplotení cintorína pribudli nové stĺpy verejného osvetlenia.


Mesto plánuje v budúcnosti v rámci druhej etapy rekonštrukcie parku vybudovať aj ďalší chodník, ktorý bude pokračovaním chodníka vybudovaného v prvej etape. Ten povedie až k podchodu k Saratovskej ulici. Občania sa v žiadnom prípade nemusia obávať, že chodník, ktorý im dnes skracuje cestu k podchodu na sídlisko Juh zmizne – naopak, práve po tejto trase povedie chodník s pevným povrchom, takže sa tadiaľto bude Trenčanom ešte pohodlnejšie kráčať.


V druhej etape rekonštrukcie parku je naplánované aj osadenie ďalšieho nového mobiliáru (lavičiek, odpadových košov), nainštalovanie bezpečnostných kamier napojených na mestskú políciu a výsadba novej zelene, vrátane platanových alejí.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!