Palackého ulica má nové usporiadanie parkovacích miest

24. 3. 2020

Na Palackého ulici začali 18. marca 2020 premaľovávať parkovacie miesta. Na niektorých úsekoch sa bude parkovať pozdĺžne, pribudol cyklopruh. Aj investičné akcie ovplyvňuje mimoriadna situácia.

Cieľom úprav na Palackého ulici je utlmiť automobilovú dopravu v centre a podporiť alternatívne spôsoby dopravy.

„Je to jedna z mála investičných akcií, ktoré sa dajú teraz zrealizovať,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček o prácach na Palackého ulici.

Išlo o frézovanie pôvodných parkovacích miest a značenie nových. Zmena usporiadania parkovacích miest bola urobená tak, aby mohli byť v oboch smeroch vyznačené v celej dĺžke ulice cyklistické pruhy.

Počet parkovacích miest bol zredukovaný o 34 zo 140 na 106. Niektoré parkovacie miesta sa zmenili zo šikmých na pozdĺžne, pri iných šikmých bol zase zmenený uhol parkovania zo 45° na 60° k ose jazdného pruhu.

Sedem pozdĺžnych miest je vyhradených pre motorky. Novú farbu majú aj priechody pre chodcov.

„Práce sa pôvodne mali uskutočniť v máji, ale keďže došlo k mimoriadnej situácii a parkoviská v centre mesta zostali prázdne, využili sme to a parkovisko sme preznačili teraz, aby sme v budúcnosti neobmedzovali vodičov,“ povedal vedúci útvaru mobility mestského úradu Róbert Hartmann.

Keďže práce prebehli o dva mesiace skôr, bude potrebné dodatočne presunúť parkovacie senzory zabudované vo vozovke a opraviť niektoré kanálové poklopy na trase pre cyklistov. Tieto práce mali pôvodne nadväzovať. Ako povedal P. Hartmann, ich realizáciu predpokladáme v pôvodnom termíne – apríl/máj 2020.

Do budúcna chce mesto z tejto ulice mať pešiu zónu a ďalší príjemný verejný priestor pre ľudí.

Súčasná situácia a šírenie koronavírusu vo svete ovplyvnilo celý život mesta, aj investičné akcie, ktoré mal Trenčín v pláne.

„Zatiaľ sme pozastavili investičné akcie v meste. Máme od zhotoviteľov informácie, že je problém s dodávaním tovarov a služieb aj na stavebnom trhu. Budeme sa tomu postupne venovať a uvidíme, čo sa bude diať. V tejto chvíli predpokladám, že najbližšie dva týždne budú zastavené investičné akcie, ale zasa verím tomu, že o pár týždňov aspoň niektoré spustíme,“ povedal R. Rybníček.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!