Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území Trenčína

2. 6. 2023

Geodetický a kartografický ústav Bratislava nás informoval, že v utorok 6. Júna 2023 bude vykonávať plánované geodetické činnosti podľa § 14 až § 17 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v katastrálnom území mesta Trenčín na bode geodetických základov (ďalej „GZ“), ktorý je v správe GKÚ.

Medzi geodetické body GZ patria body Štátnej nivelačnej, priestorovej, trigonometrickej a gravimetrickej siete. Rozmiestnené sú po celom území nášho mesta – na budovách vo forme čapových značiek alebo ako kamenné hranoly s krížikom alebo klincovou značkou v prípade bodov trigonometrickej a priestorovej siete, prípadne sú stabilizované formou menších betónových základov pri bodoch gravimetrickej siete. Prehľad spravovaných bodov GZ je zverejnený na: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/rgb?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n#.

Geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly, prehliadky a meračských prác na vybranom geodetickom bode GZ SK-3643.02.

Do pozornosti dávame internetovú stránku s odpoveďami na najčastejšie otázky týkajúce sa geodetických bodov GZ, napr. aký je postup pre ohlásenie poškodenia geodetického bodu, aký je postup pri rekonštrukcii alebo zatepľovaní budovy, ktorý je nevyhnutné dodržať pre zachovanie plnej funkcionality geodetického bodu (https://www.geoportal.sk/sk/faq/geodeticke-zaklady/).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!