OZC Južanka stavbou roka 2006 v Trenčíne

3. 7. 2007

          Jubilejný 10. ročník súťaže Stavba roka  mesta Trenčín 2006 bol v tomto roku vyhlásený skôr ako predchádzajúce ročníky. Vyhlásenie výsledkov a organizácia súťaže mala v minulosti prepojenie na účasť mesta na jesennej výstave Stavba – dom – nábytok na Výstavisku TMM. Minulý roku sa Mesto Trenčín už na výstave nezúčastnilo, keďže zrekonštruovaná budova Centra rozvoja mesta na Farskej ul. ponúka vlastné prezentačné možnosti aj na takúto príležitosť.


         Tohtoročnú súťaž začali odborní zamestnanci Útvaru architektúry a stratégie (ÚAaS) MsÚ pripravovať už v januári so záväzkom, že termín vyhodnotenia sa uskutoční na konci prvej polovice roka. Pravidlá sa nezmenili, do súťaže mohli majitelia prihlásiť stavby skolaudované v roku 2006 s výnimkou investičných stavebných aktivít mesta Trenčín. Kategórie nie sú definované, zámerom je prezentovať všetko dobré, čo sa v uplynulom roku v meste postavilo.


           Nomináciu do súťaže tento rok získalo 8 objektov z rôznych sfér architektúry – OZC Južanka, Cemdesign  Bratislavská ul., S – dom, Seko – Dapa, Bytový dom Pod Sokolice, Polyfunkčný dom Inovecká ul., Rodinný dom na Hanzlíkovskej ul. a Mäsovýroba Ilavský. Všetky objekty sú výrazom kvalitnej architektúry, ktorá obohatila mesto Trenčín.


          Stavby hodnotila odborná porota zložená z odborníkov – architektov, pracovníkov ÚAaS a tento rok účasť v nej prijal aj primátor Branislav Celler. Hodnotila sa architektúra, začlenenie do prostredia, kvalita detailu, úprava okolia, čiže všetky atribúty, ktoré tvoria dobrú architektúru. Z rokovania odbornej poroty vzišlo nasledovné poradie:


                  1.  miesto – OZC Južanka


                                  Investor – South centrum s.r.o, Trenčín


                                  Autor – Ing. arch. Juraj Krajčovič


                              2. miesto – Cemdesign – sídlo firmy


                                  Investor – Cemdesign, s.r.o, Trenčín


                                  Autor – Ing. arch. Martin Beďatš


                              3. miesto – S – dom


                                  Investor – Silko dom, s.r.o, Trenčín


                                  Autor  – Ing. arch. Dalibor Hrivnák


          Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa za účasti ocenených i primátora Mesta Trenčín B. Cellera uskutočnilo v pondelok 2. júla popoludní vo vestibule Centra rozvoja mesta na Farskej ul. č. 10, kde sú aj všetky nominované objekty vystavené.+ Stavbou roka 2006 v Trenčíne je obchodno zábavné centrum Južanka.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!