Otvorili sme námestie Rozkvet

13. 5. 2022

Kompletná rekonštrukcia verejného priestoru pri Rozkvete na sídlisku Sihoť je ukončená. Vynovené námestíčko sme otvorili vo štvrtok 12. mája 2022.

Prvými účinkujúcimi na novom pódiu boli deti z ŠKD Sedmička a neskôr sa k nim pridali aj Dušan Žember a Miloš Žáčik, gitarové duo ŽŽ, ktorí ponúkli svoju interpretáciu zhudobnených básní. Verejný priestor pri Rozkvete je pripravený celoročne plniť svoju funkciu – oddychovú, kultúrnu, spoločenskú.

„Táto mestská investícia sa podarila aj vďaka aktívnej podpore poslancov za mestskú časť Sever. Prajem vám, aby ste sa tu vždy dobre cítili a radi sem chodili,“ prihovoril sa primátor Richard Rybníček obyvateľom Sihote.

Ak sme v roku 2020 vedeli ponúknuť len vizualizácie, ako by malo toto územie vyzerať, dnes môžeme skonštatovať, že náš zámer vrátiť tomuto verejnému priestoru život a dôstojnosť sa podaril. Viac zelene, vodný prvok, nový mobiliár, dlažba i osvetlenie povýšilo jeho estetickú hodnotu.

„Pre obyvateľov tejto lokality bol a je tento priestor dôležitý. Som preto veľmi rád, že sa z neho stalo niečo ako centrálne námestie sídliska Sihoť s obchodnou, relaxačnou a kultúrnou vybavenosťou,“ skonštatoval na otvorení námestíčka poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín a predseda Výboru mestskej časti Sever Miloslav Baco.

Väčšiu časť nám preplatí EÚ

Bola to jedna z najdôležitejších mestských investičných akcií minulého roka. Stavbu sme zhotoviteľom odovzdali 27. apríla 2021. Hotovú sme ju prevzali túto jar. Stavebné práce realizoval USD Lučenec a o zeleň sa postarala domáca spoločnosť L. A. Záhrady. Ale na tomto diele sa spolupodieľali viacerí Trenčania. Autorom architektonického riešenia je domáci architekt Ivan Bruch, celý projekt „nakreslil“ Karol Hlaváč z Trenčína – Opatovej a stavbu dozoroval ďalší Trenčan, priamo zo Sihote, Juraj Vlčák. Šlo o investíciu za vyše 460 tisíc eur. „Zároveň sme sa ale pokúsili vo výzve na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Európskej únie a uspeli sme. Do rozpočtu sa nám tak vráti takmer 340 tisíc eur, teda približne 73 percent z celkových nákladov,“ uviedol R. Rybníček.

Ako sa námestie zmenilo

Obnova námestia nadviazala na jeho koncepciu zo 60-tych rokov, kedy ešte československá architektúra držala krok so svetovou a európskou architektúrou. To najlepšie z pôvodnej koncepcie sme zachovali, ale pribudli i nové, moderné prvky. Základom pôvodného i súčasného námestia je jeho geometrický tvar. Takzvaná mriežka je po rekonštrukcii pootočená o 45 stupňov a zobrazená pomocou dvoch kontrastných farieb zámkovej dlažby. Definuje veľkosť a umiestnenie všetkých objektov na námestí.

Obnovili sme aj vodnú plochu – fontánu, ktorá dostala novú technológiu so strojovňou a tiež osvetlenie. Okrem nej je na námestí i fontánka na pitie a vodná hmla. V rekonštruovanom priestore pribudlo i nové pódium a oplotená krytá besiedka pre rodiny s deťmi i pre starších ľudí. V dlažbe je vytvorená možnosť ukotvenia vianočného stromu alebo ako dnes májky.

Osvetlenie sme doplnili o nové stĺpové, ale i zapustené svietidlá v dlažbe a obrubníkoch okolo trávnatých plôch. Z námestia zmizli dva reklamné valce a ďalšie malé reklamné pútače. Tamojšie výtvarné dielo – reliéf zostal na pôvodnom mieste. Na odloženie bicyklov poslúžia nové cyklostojany.

Pôvodné dreviny doplnili nové stromy, kvety, trávy a nízke kry. Hlavným cieľom sadových úprav bolo vytvoriť stabilnú kostru zelene s novými druhmi drevín s celoročným efektom. Estetickú hodnotu zvýrazňujú rôzne byliny, okrasné trvalky, trávy, cibuľoviny.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!