Opäť je tu zbierka školských pomôcok

6. 6. 2018

Všetko, čo môžu deti v škole na vyučovaní využiť, najmä tašky, zošity pravítka, peračníky, nožnice, fixky, pastelky a perá, môžete priniesť do Rodinného centra Južanček alebo do Centra pre rodinu.

Aby aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku mohli v septembri prísť do školy pripravené, organizuje slovenská katolícka charita 9. ročník zbierky školských pomôcok.

Možno tiež doma máte už nepotrebné nové či málo používané, ale stále funkčné veci, potrebné pre školopovinné deti. Môžete ich priniesť do jedného zo zberných miest v Trenčíne.

 • Rodinné centrum Južanček
  Kyjevská 3183, 911 03 Trenčín – sídlisko Juh
  kontaktná osoba: Mária Machová 0910 686 078
  pondelok a štvrtok: 15.00 – 18.00, utorok – streda: 9.00 – 12.00 a 15.00 -18.00 h.
 • Centrum pre rodinu Trenčín
  Farská 12, 911 01 Trenčín
  kontaktná osoba: Mária Machová 0910 686 078
  streda: 16.00 – 18.00 h.

Pomôžete tak naplniť ďalšiu školskú tašku detí, ktoré hoci sa možno v súčasnosti nachádzajú v znevýhodnenej situácii, získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť.

Minulý rok sa podarilo vyzbierať viac ako 13 tisíc kusov školských pomôcok. 

Zbierka trvá od 1. júna do 31. augusta 2018.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!