Októbrová prechádzka zavedie na vojenský cintorín v Kubrej

3. 10. 2018

Pravidelné Prechádzky mestom so sprievodcom pokračujú v sobotu 6. októbra 2018. Stretnutie bude pri autobusovej zastávke Kubrá – námestie. Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz. Prechádzka bude bez vstupného.

Téma prechádzky 1. svetová vojna a vznik Československej republiky návštevníkov zavedie na vojenský cintorín v Kubrej – Zábraní.

Nakoľko tento cintorín nie je verejnosti bežne dostupný, je potrebné mať so sebou občiansky preukaz. Cintorín patrí Ministerstvu obrany SR a je stráženým objektom. Na cintoríne platí zákaz fotografovania.

Prvá svetová vojna znamenala pre Trenčín mnoho materiálnych škôd, utrpenia a obetí, hoci priamo cez mesto front neprechádzal.

V roku 1918 vznikla samostatná Československá republika. Zmenu politického systému sprevádzalo hromadné premenovanie námestí a ulíc, ale aj odhaľovanie a odstraňovanie pomníkov.

Aký bol názor trenčianskych politikov na možnosť vzniku vojny tesne pred jej začiatkom?

Prečo začali pochovávať vojakov do Kubrej? Kde sa nachádzal reliéf Víťaznej Hungárie?

Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, prijmite pozvanie na sobotňajšiu prechádzku so sprievodcom. Stretnutie bude skôr ako obyčajne, už o 15.30 na zastávke Kubrá – námestie. Môžete použiť napr. autobus č. 11, ktorý tam má príchod 15.26. Odtiaľ sa presunieme na vojenský cintorín.

Prechádzky mestom pre vás pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín.

10_2018_1.svetova vojna a vznik ČSR

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!