Okrskové volebné komisie budú v Trenčíne skompletizované v pondelok

3. 11. 2005

          Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa prvé zasadnutie okrskových volebných komisií musí uskutočniť najneskôr 25 dní pred konaním volieb. V prípade tohtoročných volieb do vyšších územných celkov tento termín pripadol na 1. novembra. Politickými stranami a koalíciami delegovaní členovia okrskových volebných komisií na prvom zasadnutí skladajú sľub a zo svojich členov žrebujú predsedov a podpredsedov.


         Právo politických strán nominovať členov okrskových volebných komisií vypršalo 27. októbra úderom polnoci. „Z praktického hľadiska na zvolanie komisií zostali mestu tri kalendárne dni, ktoré v tomto prípade zahŕňali aj sobotu a nedeľu. Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa muselo uskutočniť v pondelok 31. októbra, nakoľko utorok 1. 11. bol dňom pracovného pokoja,“ uviedol vedúci Útvaru právneho a matriky MsÚ v Trenčíne Miroslav Holba.


          Mesto Trenčín na základe zákona o verejnom obstarávaní verejnou súťažou vybralo zasielateľa, s ktorým uzatvorilo zmluvu. Jej predmetom je aj doručovanie pozvánok a oznámení pre členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií. Zasielateľ prevzal všetky pozvánky v piatok 28. októbra o 14.00 h, podľa slov predstaviteľa zasielateľskej firmy Romana Sabadku v stanovenom termíne sa nepodarilo doručiť šesť pozvánok.


          Napriek tejto skutočnosti sa v pondelok 31. októbra dostavilo z 305 pozvaných členov okrskových volebných komisií len 95. V meste Trenčín je zriadených 44 okrskových volebných komisií, zatiaľ bolo vyžrebované vedenie dvadsiatich z nich. Pre 24 okrskových volebných komisií sa uskutoční náhradné stretnutie 7. novembra, na ktorom členovia komisií splnia svoju základnú povinnosť, zložia sľub a žrebom zvolia predsedu a podpredsedu. To znamená, že do termínu školenia, poriadaného Obvodným úradom v Trenčíne, do 9. novembra t.r., budú mať všetky okrskové volebné komisie vyžrebované vedenie.


          Najviac predsedov z dosiaľ ustanovených 20 okrskových volebných komisií bolo vyžrebovaných pre Komunistickú stranu Slovenska (KSS) a koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKU) – Demokratická strana (DS), po 5. Štyroch predsedov má Strana občianskej solidarity (SOS), troch koalícia Smer-Sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Slovenská národná strana (SNS), Hnutie za demokraciu (HZD) a Slobodné fórum (SF), dvoch Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) a jedného koalícia Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana (HZDS-ĽS), Aliancia nového občana (ANO), Pravá Slovenská národná strana (PSNS) a Zjednotená Slovenská národná strana (ZSNS). Koalícii HZDS-ĽS, ANO, PSNS a ZSNS bol žreb najviac naklonený pri voľbe podpredsedov, získala šesť týchto postov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!