Odvoz starých spotrebičov už o týždeň

1. 12. 2018

Odvoz starých elektrospotrebičov priamo z domácností sa uskutoční v sobotu 8. decembra 2018. Záujem treba nahlásiť do stredy 5. decembra 2018.

Zber je bezplatný, organizuje ho Mesto Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. 

Ak máte o odvoz záujem, do stredy 5. decembra 2018 zatelefonujte na Mestský úrad Trenčín na 032/650 44 18 v čase úradných hodín MsÚ alebo pošlite e-mail na viera.gugova@trencin.sk s nasledovnými údajmi:

  • typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  • vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.

Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Nahlásený elektroodpad bude odvezený v sobotu 8. decembra 2018. 

Spotrebiče, prosím, vyložte vo vchode bytového domu alebo za bránu rodinného domu už o 9.00 h ráno v deň zberu, nie na ulicu. Z  časových dôvodov nie je možné vynášať elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do vchodu alebo za bránu. 

Odvezené môžu byť veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!