Odstraňovanie nebezpečných herných prvkov pokračuje

24. 11. 2020

V Trenčíne sa postupne na detských ihriskách redukujú herné prvky. Mnohé nespĺňajú bezpečnostné kritériá a viaceré z nich ani nie je možné opraviť tak, aby vyhovovali dnešnej legislatíve.

Mesto ako vlastník pozemku, na ktorom sa herné prvky nachádzajú, je zodpovedné za škody a úrazy, ktoré vzniknú ich užívaním. Napríklad v auguste 2020 uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia na detských ihriskách na Nábrežnej ulici kontrolu herných prvkov, ich bezpečnostných zón a dopadových plôch. Staré, takmer 50 – ročné herné prvky, vyrobené a osadené za iných legislatívnych podmienok, dnes už nespĺňajú súčasné požiadavky na bezpečnosť. Mesto ich preto z ihrísk na Nábrežnej ulici odstránilo a pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov v tom pokračujú aj na ďalších detských ihriskách. Likvidácia sa týka len herných prvkov, ktoré nie je možné opraviť tak, aby spĺňali bezpečnostné kritériá. Aj preto sa zachovali niektoré prvky na Nábrežnej ulici. Dnes sú však umiestnené na zelenej ploche, bližšie k univerzite, a pod nimi sú nainštalované certifikované dopadové plochy. Mesto na Nábrežnej ulici plánuje vybudovať nové detské ihrisko, no jeho realizácia závisí od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta alebo prostriedkov získaných z EU fondov.

Mesto má v pláne aj úplnú obnovu napríklad ihriska Pádivec. V zornom uhle ich má však viac.

V utorok 24. novembra 2020 sa v Trenčíne pokračovalo v odstraňovaní nevyhovujúcich herných prvkov na detských ihriskách na uliciach Duklianskych hrdinov 26, Halalovka 27, Kyjevská 40 a Halalovka 8.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!