Odborná porota neodporúča vyhlásiť víťaza na rekonštrukciu Mierového námestia

12. 7. 2007

          Dlhodobo pripravovaná rekonštrukcia srdca mesta Trenčín – Mierového námestia, sa pravdepodobne tak skoro neuskutoční. Odborná porota, ktorej predsedal známy český architekt Aleš BURIAN totiž po dôkladnom preštudovaní návrhov medzinárodnej súťaže, konanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, odporučila Mestu Trenčín neudeliť žiadnemu z účastníkov cenu, neudeliť ani prvé miesto a nerokovať so žiadnym uchádzačom v rokovacom konaní bez zverejnenia o uzavretí zmluvy o dielo.


          Verejná súťaž bola vypísaná opakovane, tento raz mala dokonca medzinárodný charakter. Súťažné podklady si vyzdvihlo takmer šesťdesiat možných riešiteľov, na nemilé prekvapenie a sklamanie zadávateľa, prišlo len deväť návrhov. Z toho až päť muselo byť pre nesplnenie formálnych požiadaviek vyradených.


          Mestu Trenčín sa tak nepodarilo naplniť cieľ, ktorý vypísaním medzinárodnej súťaže na  jedno z najcennejších historických území v centre sledovalo – zmapovať odborné pohľady, akým smerom sa ďalej pohybovať pri realizácii myšlienky rekonštrukcie Mierového námestia najmä z hľadiska jeho funkčného využitia a doplnkových služieb.


          Podľa trenčianskeho primátora Branislava Cellera sa tak stalo najmä preto, lebo architektonická súťaž musela byť  skĺbená nielen podľa požiadaviek Komory architektov, ale aj podľa zákona o verejnom obstarávaní, s čím majú architekti vždy problém. „Sú to totiž skôr vizionári a nie ľudia, ktorí uctievajú všetky pečiatky a stanoviská inštitúcií, ktoré treba zabezpečiť k úspešnému priebehu verejnej súťaže. Veď nakoniec odborná porota posudzovala len štyri projekty a z nich ani jeden nesplnil očakávania na investíciu, do ktorej je mesto pripravené vložiť 100 mil. Sk,“ skonštatoval primátor po zoznámení sa s výsledkami súťaže.


          Štatutár mesta sa však domnieva, že niet sa kam ponáhľať: „Treba prijať projekt, ktorý upúta a bude aktuálny minimálne päťdesiat rokov. Nechceme sa dopustiť omylu, ani prijať kontroverzné či polemické riešenie, s ktorým by sa obyvatelia nestotožnili.“ Preto sa  rozhodol vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá bude pôsobiť ako poradný orgán primátora a  hľadať odpoveď na otázku aké má byť námestie. „Chceme osloviť aj vlastníkov domov,  podnikateľov, ktorí tam majú svoje prevádzky, obyvateľov, predstaviteľov odbornej architektonickej obce, pamiatkarov. Z takejto širokej diskusie chceme vygenerovať návrh, akým smerom sa uberať. Je totiž strašne veľa nezodpovedaných otázok. Ako vyriešime vstup na námestie pre bývajúcich, ako zabezpečíme zásobovanie, ako riešiť reklamné tabule, vikiere, čo s pódiom, má vôbec miesto na centrálnom námestí, ak áno ako má vyzerať? Sú to desiatky otázok, na ktoré sa dajú nájsť stovky odpovedí a my chceme nájsť tie najoptimálnejšie,“ uzavrel tému B. Celler.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!