Od utorka 17. marca bude mestský úrad v obmedzenom režime

16. 3. 2020

Vážení občania, oznamujeme vám, že od utorka 17. marca 2020 do odvolania bude Mestský úrad v Trenčíne fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime od 8.00 do 11.00 h. Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere.

Podateľňa v tomto čase bude prijímať len neodkladné podania. Pracovníci podateľne budú s klientmi komunikovať v prvom kontakte prostredníctvom elektronického vrátnika, umiestneného pri hlavnom vchode úradu.

Činnosť matriky sa obmedzila na niektoré úkony: vyhotovenie rodného listu pre novorodenca a vyhotovenie úmrtného listu. Nutná je dohoda vopred s matrikárkou na telefónnom čísle 032 6504 312 alebo 032 6504 313.

V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si klient priniesol vlastné pero a zároveň myslel aj na ochranu tváre pri kontakte s pracovníkmi.

Za pochopenie ďakujeme!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!