Od pondelka sa začína čistenie komunikácií po zime

13. 4. 2018

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách mesta budú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá.


Už od polovice marca boli zametané hlavné ťahy v meste a takmer všetky chodníky. „Okrem vozidiel zmluvného partnera, spoločnosti Marius Pedersen, využívame na čistenie komunikácií aj náš stroj. Ten od januára, keď to počasie umožnilo, čistil cyklotrasy a od polovice marca miestne komunikácie vo vybraných lokalitách. Vlastnými silami tak dopĺňame kvalitu služby a znižujeme náklady na výkon čistenia,“ uviedol riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Roman Jaroš.


Po zimnom období sa od pondelka 16. apríla 2018 začína čistenie miestnych komunikácií, vrátane parkovacích miest.  Najskôr sa strojmi zametú cesty v mestskej časti Stred, potom sa čistenie presunie do mestských častí Západ, Juh a napokon Sihoť. „Vyšli sme v ústrety obyvateľom zo Zámostia, ktorí sa v minulých rokoch právom sťažovali, že sú vždy poslední. Prosíme občanov, aby rešpektovali prenosné zvislé dopravné značenie. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia,“ upozornil R. Jaroš. „V niektorých lokalitách bude čistenie ulíc vykonané na dvakrát. Raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby sme neobmedzili parkovanie áut naraz po oboch stranách ulice,“ doplnil R. Jaroš s tým, že aj v tomto roku sa bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka.


Harmonogram strojného a ručného čistenia po zimnej údržbe komunikácií – mestská časť STRED:


Pondelok 16. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – Mierové nám., ulice Matúšova, Farská, Štúrovo nám., pešia zóna, Vajanského


18.00 až 06.00 h – Palackého, za Priorom, dolná Hasičská


 


Utorok 17. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ulice Sadová, Horný Šianec od Hviezdoslavovej, Hviezdoslavova


18.00 až 06.00 h – ulice Súdna od Piaristickej po Nám. sv. Anny, Nemocničná, Panenská


 


Streda 18. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ulice 28. októbra, Beckovská, J. Zemana


18.00 až 06.00 h – ulice K dolnej stanici, J. Zemana


 


Štvrtok 19. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – Dlhé Hony, Partizánska


18.00 až 06.00 h – kruh. križovatka Karpatská, ul. Strojárenská, Kalinčiakova


 


Piatok 20. apríla 2018


06.00 až 18:00 h – horná Partizánska + bočné uličky


18.00 až 06.00 h – ulice Piaristická, Súdna, 1. mája


 


Pondelok 23. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Cintorínska, Olbrachtova


18.00 až 06.00 h – ul. Pod Brezinou, Nad Tehelňou


 


Utorok 24. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Pod Brezinou, Nad Tehelňou, J. B. Magina, Krmana, Lipského, MUDr. Churu


18.00 až 06.00 h – ul. J. Kráľa, Krátka, Záhradnícka, Tatranská, Nová, Zelená


 


Streda 25. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Električná – bočná, Kollárova, Bernolákova, Horný Šianec po Braneckého


18.00 až 06.00 h – ul. Kuznányho, Kmeťova, Moyzesova, Jesenského od Dolnej stanice po Súdnu


 


Štvrtok 26. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Dolný Šianec, Kúty


18.00 až 06.00 h – dorábky, nedorobky


 


Harmonogram strojného a ručného čistenia po zimnej údržbe komunikácií – mestská časť ZÁPAD:


Piatok 27. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Majerská, Na Vinohrady, chodník Zlatovská


18.00 až 06.00 h – ul. Zlatovská


 


Pondelok 30. apríla 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Brančíkova, Svätoplukova, Rastislavova, Royova, Ľ. Stárka smer Čierny mostek, chodník v podjazde Vlárska


18.00 až 06.00 h – Nové Zlatovce, ul. Vážska, Jedľová, Lipová, Višňová, Javorová, Brezová, Prúdy


 


Streda 2. mája 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Kožušnícka, Bavlnárska, Obchodná


18.00 až 06.00 h – Orechové – ul. Orechovská, Chotárna


 


Štvrtok 3. mája 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Kvetná, Dukl. hrdinov, Hollého, Školská, Budovateľská


18.00 až 06.00 h – Orechové, Istebník – Jánošíkova, Medňanského, Podjavorinskej, Ružová


 


Piatok 4. mája 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Továrenská, Súťažná, Súhrady, Lesnícka


18.00 až 06.00 h – ul. M. Slovenskej, Záhradná, Hroznová, Slivková, J. Prháčka


 


Pondelok 7. mája 2018


06.00 až 18.00 h – Orechové, Istebník – ul. M. Kišša, Žabinská, Radlinského, Kvetinová, Široká


18.00 až 06.00 h – Zlatovce – ul. Okružná, Na záhrade, Na dolinách


 


Streda 9. mája 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Majerská, novostavby, Horné Orechové


18.00 až 06.00 h – Zlatovce – ul. Poľovnícka, Severná, Jarná, Malozáblatská, Kňažská


 


Štvrtok 10. mája 2018


06.00 až 18.00 h – ul. Hlavná, Hanzlíkovská od Kamenca po žel. priecestie


18.00 až 06.00 h – Záblatie – ul. Pri parku, Ku kyselke


 


Piatok 11. mája 2018


06.00 – 18.00 h – Záblatie – ul. Záblatská od otoču autobusov, Poľnohospodárska, Rybáre, Dolné pažite


18.00 – 06.00 h – dorábky, nedorobky


 


Harmonogram čistenia komunikácií v mestských častiach Juh a Sever zverejníme týždeň pred začiatkom čistenia a aj v Infe, ktoré vyjde 2. mája 2018.


 


 


 


 


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!