Od najbližšej nedele platí nový cestovný poriadok MHD

3. 12. 2018

Od nedele 9. 12. 2018 dôjde k zmene CP MHD Trenčín na vybraných linkách. Dôvodom sú zmeny v cestovnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko a určenie ďalších zastávok na znamenie.

ZMENY:

Linka č. 22

  • spoj 3 zmena z 5.10 hod. na 5.00 hod.
  • spoj 7 zmena z 6.10 hod. na 6.00 hod.

Linka č. 23

  • spoj 1 zmena z 5.15 hod. na 5.12 hod.

Linka č. 17

  • spoj 41 zmena z 15.07 hod. na 15.12 hod.

Linka č. 1

  • z Kubrej v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod. v sobotu, nedeľu a sviatky sa odchody posúvajú o 2 minúty

Linka č. 31

  • časové posuny odchodov o 1 – 2 minúty

Cestovný poriadok MHD Trenčín je zverejnený na www.sadtn.sk 

NOVÉ ZASTÁVKY NA ZNAMENIE

AKEBONO; Biskupice, čistička; Bratislavská; Kubrá, Záhrady; Opatová Horeblatie; Priemyselný park II; Záblatie, cintorín; Zlatovce, železničná stanica. (existujúce zastávky na znamenie: Ku štvrtiam; Opatová, nadjazd; Pod Juhom; Stavokov; Záblatie, nadjazd)

ČO JE ZASTÁVKA NA ZNAMENIE?

Ak chce na zastávke na znamenie cestujúci nastúpiť do autobusu, musí stáť na nástupišti zastávky tak, aby ho vodič mohol vidieť a zdvihnutím ruky signalizovať, že chce nastúpiť do vozidla. Cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke z vozidla vystúpiť, musí dať vodičovi včas určené znamenie signalizačným zariadením vozidla. Ak je signalizačné zariadenie dočasne nefunkčné alebo nedostupné (napr. z výškových dôvodov), cestujúci dá vodičovi znamenie ústne. (Prepravný poriadok MHD Trenčín, čl. IV. Postavenie a povinnosti cestujúceho)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!