Od dnes platia prísnejšie pravidlá zákazu vychádzania – aktualizácia

3. 3. 2021

Nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov znížiť mobilitu a spomaliť šírenie infekcie, prijala Vláda SR uznesením z 28. februára 2021

Čo platí od dnes, stredy 3. marca:

 • Ľudia s pozitívnym testom môžu navštíviť len lekára alebo lekáreň
 • Platí zákaz vychádzania od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.
 • Od 20.00 do 1.00 h sú pravidlá prísnejšie, zakázané sú napríklad akékoľvek nákupy či využívanie služieb.
 • Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

  • do zamestnania,
  • pre pracovníkov škôl a školských zariadení v čase od 5.00 do 20.00 h,
  • do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky od 5.00 do 20.00 h,
  • na hromadné podujatie od 5.00 do 20.00 h, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
  • na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
  • do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
  • dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa špeciálnej školy od 5.00 h do 20.00 h
  • žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod od 5.00 h do 20.00 h,
  • na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
  • osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
  • osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
  • na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do IV. stupňa ostražitosti,
  • študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.
 • Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

  • v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a na cestu späť v čase od 5.00 do 20.00 h

  • do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,

  • na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00 h,

  • v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

  • na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,

  • zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti od 5.00 do 20.00 h,

Polícia výrazne zvyšuje kontroly dodržiavania opatrení, zapoja sa aj policajti v civile. Všetky výnimky nájdete v uznesení.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!