Od dnes je nosenie rúšok sprísnené

1. 10. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR pre zhoršenie epidemiologickej situácie a výrazne zvýšený počet pozitívne testovaných osôb na COVID – 19 vydal opatrenie týkajúce sa nosenia rúšok.

Od 1.októbra 2020 až do odvolania sa zakazuje všetkým osobám pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka

Výnimka platí len:

 • u detí do 3 rokov,
 • u ľudí v exteriéroch, ak sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • u osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, ak sú od ostatných vzdialené viac ako 2 metre,
 • u ľudí so závažnými poruchami autistického spektra,
 • u vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od priestoru na prepravu osôb,
 • u žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • u žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,  
 • u detí v interiéri materskej školy a jaslí,
 • pri výkone športu,
 • u fotografovaných ľudí na nevyhnutný čas
 • u nevesty a ženícha pri sobáši (obrade),
 • u umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • u osôb vo wellness a v priestoroch umelých kúpalísk,
 • u účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej pre zotavovacie podujatie,
 • pri pobyte vo voľnej prírode,
 • u zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

„Sprísnené opatrenie nosenia rúšok je ďalším potrebným krokom k zabráneniu explozívneho šírenia ochorenia, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky,“ uvádza vo svojom zdôvodnení Úrad verejného zdravotníctva SR.

Chráňme sa navzájom!

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Prosíme Trenčanov, aby dbali na svoje zdravie a chránili i ostatných! Zvládneme to!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!