Od 26. januára 2021 platí nová vyhláška RÚVZ Trenčín

28. 1. 2021

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal 26. januára 2021 vyhlášku, ktorou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. Opatrenia sa teda týkajú i mesta Trenčín.

Od 26. 1. 2021 sa zakazuje :

 • všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
 • predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, vrátane ich predaja na odber so sebou,
 • organizovanie hromadných podujatí – divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
 • realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov alebo nápojov,
 • výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

Zákaz sa nevzťahuje na :

 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh profesionálnych súťaží za splnenia podmienok určených v aktuálne platnej a účinnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republike, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
 • pohrebný obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
 • sobášny obrad a obrad krstu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
 • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!