Obnovia aj chodníky na starom moste

30. 9. 2022

Po tom, ako Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruovala cestu I/61 v intraviláne nášho mesta, postará sa aj o chodníky na starom moste. Stane sa tak ešte počas tejto jesene.

Aj v tomto prípade ide o výsledok rokovania primátora Trenčína Richarda Rybníčka s generálnym riaditeľom SSC Ivanom Rybárikom a ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Aktuálne SSC verejne obstaráva zhotoviteľa rekonštrukcie chodníkov. O začiatku prác, ktoré si vyžiadajú aj dočasné obmedzenia pre chodcov, vás budeme včas informovať.

Oceľová konštrukcia na moste

Na základe podnetov viacerých vodičov sme ešte v letnom období oslovili Slovenskú správu ciest s tým, že dočasná oceľová konštrukcia na moste je pravdepodobne uvoľnená. Po reklamácii u zhotoviteľa sme v uplynulých dňoch získali informáciu, že „plní účel a funkciu, pre ktorú bola osadená v očakávanom rozsahu a jej pohyby sprevádzané zvýšenou hlučnosťou v okolí sú prejavom dynamických účinkov od prejazdu automobilovej dopravy.“

Podľa vyjadrenia Martina Guziho z Komunikačného odboru SSC nie je uvedený jav pri takomto type konštrukcie, ktorá slúži na preklenutie poškodenej železobetónovej časti mosta a dilatačnej škáry, neobvyklý. „Oceľová konštrukcia nemôže byť tuhá, bez pohybu, pretože by tak nesplnila svoj účel,“ dodal.  

Slovenská správa ciest zároveň v súčasnosti projekčne pripravuje technicky veľmi náročnú modernizáciu celého mostného telesa.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!