Obnova vozového parku v SAD Trenčín

15. 12. 2005

         Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť (SIRS) získala v rámci privatizácie 49 % podiel v SAD Trenčín, a.s. s predkupným právom na ďalších 17 %, ktoré si v stanovenej lehote uplatní. Po privatizácii a vstupe strategického investora SIRS, a.s. do SAD Trenčín, a.s. nastúpil do podniku nový manažment od 4. augusta t.r. 
          V týchto dňoch dochádza k začiatku obnovy vozového parku v MHD Trenčín v spolupráci SAD Trenčín, a.s. a Mesta Trenčín.
          V súčasnosti je  v MHD Trenčín 39 autobusov z toho 8 veľkokapacitných.


– typy doteraz používaných  autobusov


Karosa B 732                                   26 ks


Ikarus (veľkokapacitné)                    8 ks


Karosa B 832                                     2 ks


Karosa B 932                                     3 ks


– typy nových autobusov a ich počet


Karosa B 952                      4 ks


– moderný motor ERO III


– sú vybavené elektronickými informačnými tabuľami – zlepšená orientácia a informovanosť cestujúcich


– vyhrievaná sedačka vodiča – zlepšenie podmienok práce vodiča


– farba červená  metalíza


– orientačná cena –  5,7 mil. Sk bez DPH


Kapacita –  porovnanie:
obsaditeľnosť (nová Karosa) 31 miest na sedenie a 68 miest na státie  = 99


                      (stará Karosa) 37 miest na sedenie a 41 miest na státie  = 78


V nových autobusoch je vyššia kapacita o 21 cestujúcich.


– kam budú nasadené nové autobusy – trasy, linky


linka  č. 1      Trenčín , sídlisko JUH II. – Trenčín, miestna časť Kubrá, nám.


linka  č. 2      Trenčín, Biskupice (priemyselná zóna pri letisku) – Trenčín, Výskumný ústav ovčiarsky  (sídlisko Sihoť)


linka  č. 6      Trenčín , VOD-EKO (Zlatovská ul. –  priemyselná  a školská zóna)  – Trenčín, Výskumný ústav ovčiarsky  (sídlisko Sihoť)


linka č. 18     Trenčín , sídlisko Juh ZŠ – Trenčín, Výskumný ústav ovčiarsky (sídlisko Sihoť)


Dôvody:


Ide o nasadenie na najväčšie denné kilometrické výkony  turnusov vrátane sobôt a nedieľ, s ohľadom na množstvo prepravovaných osôb.  Za zavedením autobusov na uvedené linky, je snaha o maximálne využitie potenciálu nových autobusov.


Koľko autobusov teraz a koľko v najbližšom období:


Do dnešného dňa bol vekový priemer autobusov  14,74 roka.


V dnešný deň (16.12.05) vstupujú do prevádzky 4 nové mestské autobusy.


V roku 2006 predpokladáme obnoviť minimálne 16 autobusov a najneskôr do roku 2008 všetky autobusy v MHD Trenčín.


Do konca roka 2006 bude týmto spôsobom obnovených cca 50% vozidlového parku MHD Trenčín, čím dosiahneme vekovú štruktúru autobusov MHD do  7,5 roka.


          Slávnostné odovzdanie nových autobusov MHD do prevádzky sa uskutoční v piatok 16.12.2005 o 14,00 hod na Mierovom námestí za účasti primátora Mesta Trenčín  Branislava Cellera a zástupcu 49 %-ného vlastníka dopravcu SAD Trenčín a.s. – spoločnosti SIRS a.s. Vladimíra Podoliaka.


         Nové autobusy  budú pristavené na Mierovom námestí v piatok 16.12.2005 od 12,00 hod do 16,00 hod. V tejto dobe je možné si prezrieť interiér autobusov. Pre deti sú pripravené sladké balíčky. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!