O dotácie na šport, mládež a životné prostredie žiadajte do stredy

23. 2. 2018

V stredu 28. februára 2018 je uzávierka pre podávanie žiadostí o podporu aktivít v oblasti športu a telesnej kultúry, v oblasti práce s mládežou a tak isto aj v oblasti životného prostredia.


Vyplnenú žiadosť aj s povinnými prílohami je potrebné odovzdať do 28. februára v podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2 (v pracovných dňoch od pondelka do štvrtka od 8.00 do 16.30 hodiny a v piatok od 8.00 do 14.00 hodiny) alebo zaslať poštou. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.


Všetky informácie o podmienkach poskytovania dotácií nájdete na stránke mesta v častiach, ktoré sa týkajú jednotlivých oblastí:


Dotácie na aktivity v oblasti športu


Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou


Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!